Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yhdistyksen kevennetty tilinpito ja verotus

Yhdistyslaki muuttui helmikuussa 2023 niin, että jatkossa yhdistykset voivat edellytysten täyttyessä tehdä kirjanpitonsa kevennettynä tilinpitona. Kevennettyä tilinpitoa koskevia säännöksiä sovelletaan 1.7.2023 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Kevennettyä tilipitoa voivat soveltaa yhdistykset, joiden avustusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä on enintään 30 000 euroa päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella. Kevennettyä tilipitoa ei kuitenkaan voi soveltaa, jos yhdistys harjoittaa liiketoimintaa.

Jos yhdistys on esimerkiksi soveltanut kevennettyä eli kassaperusteista tilinpitoa ja se on saman tilikauden aikana alkanut harjoittaa elinkeinotoimintaa, on yhdistyksen annettava veroilmoitus. Tällöin yhdistyksen on kuitenkin ilmoitettava elinkeinotoiminnan tulot ja menot veroilmoituksella suoriteperusteisesti.

Lue lisää yhdistyslaista (37 a §) (finlex.fi).

Sivu on viimeksi päivitetty 27.6.2023