Verojen maksaminen – yritykset ja yhteisöt

Oma-aloitteiset verot

Maksat oma-aloitteisesti esimerkiksi arvonlisäveron ja työnantajasuoritukset.

Yhteenveto

Saat oma-aloitteisten verojen, yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverojen sekä perintö- ja lahjaverojen tapahtumista kerran kuukaudessa yhteenvedon OmaVeroon. Tarkista yhteenvedon tiedot.

Ennakkovero ja lisäennakko

Maksat ennakkoveroa yrityksen tai yhteisön toiminnan tulon perusteella. Voit vaatia muutosta ennakkoveroihin verovuoden aikana. Jos etukäteen maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullista veron määrää, voit hakea lisäennakkoa verovuoden jälkeen.

Veronpalautus

Voit saada veronpalautusta, jos olet maksanut liikaa veroja vuoden aikana.

Jäännösvero − osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt

Maksat jäännösveroa, jos olet maksanut liian vähän ennakkoveroa vuoden aikana.

Jäännösvero − mm. liikkeen- ja ammatinharjoittajat

Maksat jäännösveroa, jos olet maksanut liian vähän ennakkoveroa vuoden aikana. Tietoa liikkeen- ja ammatinharjoittajille, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehille sekä maatalousyrittäjille ja metsänomistajille.

Kiinteistövero

Kiinteistön omistajana maksat kiinteistöveroa.

Varainsiirtovero

Kun ostat kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin, sinun täytyy maksaa varainsiirtoveroa.

Maksuvaikeudet

Voit tarvita lisäaikaa veron maksamiseen tai hakea maksujärjestelyä tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Miten ja mihin verot maksetaan?

Verohallinto lähettää osasta veroja verotuspäätöksen, jossa kerrotaan veron määrä ja eräpäivä sekä muut maksun tiedot. Osa veroista taas on maksettava oma-aloitteisesti, jolloin maksajan on itse laskettava veron määrä ja tarkistettava eräpäivä.

Verot maksetaan Verohallinnon pankkitileille Nordeaan, Danske Bankiin tai OP:iin. Maksutiedot on merkitty tilisiirtolomakkeisiin tai verotuspäätöksille. Tilinumerot voi tarkistaa myös OmaVerosta.

Kun maksat veroja, on tärkeää, että käytät oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi.

Vero on maksettu ajallaan, jos se maksetaan viimeistään eräpäivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, veron saa maksaa seuraavana arkipäivänä ilman viivästysseuraamuksia. Maksupäiväksi katsotaan se päivä, jona pankki veloittaa maksun maksajan tililtä tai kuittaa maksun saaduksi.

Voit maksaa verot myös tiettyihin Danske Bankin toimipaikkoihin ilman palvelumaksuja. Sinulla on oltava mukana Verohallinnon tilisiirtolomake tai maksun yksilöintitiedot. Lisää tietoa asiasta saa Danske Bankin Internet-sivuilta www.danskebank.fi. Ahvenanmaalla verojen käteismaksuja ottaa maksuttomasti vastaan Ahvenanmaan valtionvirasto.

Verohallinnolle kuuluvia veroja ei voi maksaa Verohallinnon eikä Tullin toimipaikkoihin.