Lisäennakko – täydennä ennakkoveroa tarvittaessa

Jos et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa verovuoden aikana, sinun kannattaa hakea lisäennakkoa. Näin voit välttyä jäännösverolta ja huojennetulta viivästyskorolta.

Lisäennakko on ennakko, jolla voit täydentää ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Voit tarvittaessa hakea lisäennakkoa useaan kertaan verotuksen päättymiseen asti. Verovuoden aikana ei voi maksaa lisäennakkoa, vaan silloin täytyy hakea muutosta ennakkoveroon.

Lisäennakkoa pitää hakea, ennen kuin sen voi maksaa. Hae ennakkoveron muutosta tai lisäennakkoa OmaVerossa. Saat lisäennakosta ja ennakkoveron muutoksesta päätöksen, jossa on tiedot maksamista varten.

Hae lisäennakkoa Omaverossa

Henkilöasiakkaat:

Näin haet ennakkoveroa

Näin muutat ennakkoveroa

Yritys- ja yhteisöasiakkaat:

Näin haet muutosta ennakkoveroon ja lisäennakkoa OmaVerossa

Huom. Älä käytä vanhoja ennakon täydennysmaksun tietoja! Jos maksat niillä 1.11.2018 jälkeen, maksu käytetään tuloveron (ennakkovero ja jäännösvero) erille eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Jos sinulla ei ole erääntynyttä tuloveroa, käytetään maksua muille erääntyneille veroillesi. Jos sinulla ei ole muita erääntyneitä veroja, palautetaan maksu ilmoittamallesi pankkitilille.

Hae lisäennakkoa lomakkeella lomakkeella 5010 (kohta 17)

Odota, että saat ennakkoperinnän päätöksen, joka sisältää tilisiirtolomakkeen

Maksa tilisiirtolomakkeen tietojen mukaan. Eräpäivä on aina kolmen viikon päässä päätöspäivästä oleva pankkipäivä.

Huom.! Huomioithan postin kulun. Lomakkeen postitus- ja käsittelyajat voivat aiheuttaa sen, että päätös ja ennakon eräpäivä ovat tammikuun jälkeen.

Milloin lisäennakko pitää maksaa?

Kun haet lisäennakkoa OmaVerossa, saat valita lisäennakon eräpäivän. Se voi olla kuluva päivä tai enintään kolmen viikon päässä oleva päivä. Eräpäivän pitää kuitenkin aina olla pankkipäivä.

Jos maksat lisäennakon

  • ennen eräpäivää, maksat kuitenkin huojennettua viivästyskorkoa eräpäivään saakka
  • eräpäivän jälkeen, maksat myös viivästyskorkoa

Jos valitset eräpäiväksi kuukauden viimeisen päivän, Verohallinto käyttää kuukauden lopussa lisäennakkoon maksuja tai palautuksia, joita ei ole siihen mennessä käytetty muille veroille. Ota tämä huomioon, kun maksat lisäennakkoa.

Aulis Arvonlisäverollinen haluaa maksaa arvonlisäveronsa hyvissä ajoin. Huhtikuun arvonlisävero 1 000 euroa erääntyy kesäkuussa, mutta hän on maksanut sen jo 20.5. Maksua ei kuitenkaan voida vielä käyttää huhtikuun arvonlisäverolle, koska se ei ole vielä erääntynyt. Aulis hakee 1 500 euron lisäennakkoa, valitsee eräpäiväksi 31.5. ja maksaa sen 31.5. Lisäennakkoon tarkoitettu maksu ei pankkiviiveen takia ehdi samana päivänä Verohallintoon. Auliksen 20.5. maksama 1 000 euron maksu käytetään lisäennakkoon, koska kuukauden lopussa käyttämättömiä maksuja käytetään erääntyneille veroille. Auliksen täytyy maksaa huhtikuun arvonlisävero uudestaan oma-aloitteisten verojen viitteellä.

Lisäennakkoon tarkoitettu 1 500 euron maksu saapuu Verohallintoon 1–2 päivää myöhemmin. Maksusta käytetään 500 euroa lisäennakon loppuosaan ja osa huojennettuun viivästyskorkoon, joka on laskettu ajalle 1.2.–31.5. Jäljelle jäävä summa käytetään joko erääntymättömään tuloveroon, jos sitä on määrätty, tai palautetaan takaisin Aulikselle.

Lisäennakko on aina maksettava yhdessä erässä. Jos lisäennakon maksaa vain osittain, maksamatta jätetylle osalle kertyy viivästyskorkoa. Lisäennakkoa voi hakea useaan kertaan: voit tehdä uuden hakemuksen, jos huomaat, että lisäennakko ei riitäkään.

Huojennettu viivästyskorko ja myöhässä maksaminen

Voit täydentää ennakoita kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen ilman huojennettua viivästyskorkoa.

  • Henkilöasiakas, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies, maatalousyrittäjä ja metsänomistaja voi maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa tammikuun ajan.
  • Yritys- ja yhteisöasiakkaat voivat maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Lassi Lisäennakko huomaa, että hän ei ole maksanut riittävästi ennakkoveroa vuonna 2018. Hän hakee 15.1.2019 OmaVerossa lisäennakkoa ja valitsee eräpäiväksi 26.1.2019. Lassi maksaa lisäennakon muutaman päivän kuluttua ja merkitsee maksuun tuloveron viitenumeron. Tässä tapauksessa hänen ei tarvitse maksaa jäännösveroa eikä huojennettua viivästyskorkoa.

Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.2018–31.12.2018. Yhtiö hakee lisäennakkoa 26.1.2019 ja valitsee saman päivän eräpäiväksi. Yhtiö maksaa lisäennakon 28.1.2019 ja merkitsee maksuun tuloveron viitenumeron. Lisäennakolle ei lasketa huojennettua viivästyskorkoa, koska yhtiö on maksanut lisäennakon kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä. Lisäennakolle lasketaan kuitenkin viivästyskorkoa ajalta 27.–28.1.2019, koska yhtiö maksoi lisäennakon myöhässä.

Paljonko huojennettu viivästyskorko on?

Vuonna 2019 huojennettu viivästyskorko on 2,0 %. Huojennettu viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, johon on lisätty 2 prosenttiyksikköä. Korkoprosentti tarkistetaan vuosittain.

Miltä ajalta huojennettua viivästyskorkoa maksetaan?

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Huojennettu viivästyskorko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Huojennetun viivästyskoron laskeminen päättyy

  • jäännösveron eräpäivään
  • lisäennakon eräpäivään, jos maksat lisäennakkoa jäännösveron sijaan

Voit maksaa lisäennakon ennen eräpäivää, mutta se ei vaikuta huojennetun viivästyskoron määrään.

Osakeyhtiön tilikausi on huhtikuusta maaliskuuhun. Yhtiö hakee 25.4.2019 lisäennakkoa, valitsee eräpäiväksi 9.5.2019 ja maksaa lisäennakon 9.5. Yhtiö käyttää yhteisön tuloveron viitenumeroa. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.5.2019–9.5.2019.

Taulukko: huojennettu viivästyskorko

Huojennetun viivästyskoron laskenta-aika eri asiakastyypeille
 Verovuoden pituusLisäennakkoa voi maksaa ilman huojennettua viivästyskorkoaHuojennettua viivästyskorkoa lasketaan
Henkilöasiakas 1.1.–31.12. Tammikuun ajan Verovuoden jälkeen 1.2. alkaen
Yhteisö, tilikausi 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. Tammikuun ajan Verovuoden jälkeen 1.2. alkaen
Yhteisö, tilikausi muu kuin kalenterivuosi Sama kuin tilikausi Kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen Verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta alkaen

Jos maksat lisäennakon eräpäivän jälkeen

Jos maksat lisäennakkoa eräpäivän jälkeen, lisäennakolle lasketaan viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään saakka. Vuonna 2019 viivästyskorko on 7,0 %. Lue lisää koroista ja viivästysseuraamuksista.

Matti Myöhäinen on hakenut lisäennakkoa ja valinnut eräpäiväksi 16.3., mutta maksaa lisäennakon vasta 19.3. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.2.–16.3. ja viivästyskorkoa 17.3.–19.3. Kun Matti maksaa lisäennakon OmaVeron kautta 19.3., viivästyskoron määrä on laskettu valmiiksi OmaVerossa.