Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Huojennettua viivästyskorkoa maksetaan jäännösverosta ja lisäennakosta

Huojennettua viivästyskorkoa määrätään maksettavaksi jäännösverosta ja lisäennakosta.

Voit välttyä huojennetulta viivästyskorolta joko maksamalla riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden aikana tai täydentämällä ennakoita kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen. 

Jäännösverolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Lisäennakolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta ei tehdä tätä vähennystä. Vuonna 2024 huojennettu viivästyskorko on 6 %.

Näin vältyt huojennetulta viivästyskorolta

Henkilöasiakas, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies ja maatalousyrittäjä voi maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa tammikuun ajan.

Esimerkki: Toiminimiyrittäjä huomaa ettei ole maksanut riittävästi ennakkoveroa vuonna 2023. Hän hakee lisäennakkoa 15.1.2024 ja valitsee veron eräpäiväksi 25.1.2024. Yrittäjä maksaa veron viimeistään eräpäivänä, joten hänen ei tarvitse maksaa jäännösveroa eikä huojennettua viivästyskorkoa.

Yhteisöt voivat maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi on 1.4.2023–31.3.2024. Yhtiö hakee lisäennakkoa 26.4.2024 ja valitsee saman päivän eräpäiväksi. Yhtiö maksaa lisäennakon 26.4.2024. Lisäennakolle ei lasketa huojennettua viivästyskorkoa, koska yhtiö on maksanut lisäennakon kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä. 

Miltä ajalta huojennettua viivästyskorkoa maksetaan?

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Korko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan.

Huojennetun viivästyskoron laskeminen päättyy

  • jäännösveron eräpäivään
  • lisäennakon eräpäivään, jos maksat lisäennakkoa jäännösveron sijaan

Voit maksaa lisäennakon ennen eräpäivää, mutta se ei vaikuta huojennetun viivästyskoron määrään.

Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi on 1.4.2023–31.3.2024. Yhtiö hakee 23.4.2024 lisäennakkoa, valitsee eräpäiväksi 13.5.2024 ja maksaa lisäennakon 13.5. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.–13.5.2024.

Jos yhteisöasiakkaalla päättyy useampi tilikausi kalenterivuoden aikana, huojennettua viivästyskorkoa lasketaan viimeisen tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta alkaen.

Miten huojennettu viivästyskorko lasketaan?

Lisäennakolle laskettava huojennettu viivästyskorko:

(Korkopäivät * korkoprosentti * pääoma) / (vuoden päivät * 100) = huojennetun viivästyskoron määrä

Jäännösverolle laskettava huojennettu viivästyskorko:

(Korkopäivät * korkoprosentti * pääoma) / (vuoden päivät * 100) = koron määrä. Kun koron määrästä vähennetään 20 euroa tai enintään koron määrä saadaan huojennetun viivästyskoron määrä

Jos maksat lisäennakon eräpäivän jälkeen

Jos maksat lisäennakkoa eräpäivän jälkeen, lisäennakolle lasketaan viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään saakka. Vuonna 2024 viivästyskorko on 11 %. Lue lisää koroista ja viivästysseuraamuksista.

Esimerkki: Olet valinnut lisäennakon eräpäiväksi 16.3., mutta maksat lisäennakon vasta 19.3. Lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa ajalta 1.2.–16.3. ja viivästyskorkoa 17.–19.3. Kun maksat lisäennakon OmaVerossa, viivästyskoron määrä on laskettu valmiiksi loppusummaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024