Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkoveron erien määrä

Ennakkoveron maksuerät määräytyvät maksettavan ennakkoveron mukaan.

Maksuerien määrä: yrittäjät ja muut henkilöasiakkaat

Henkilöasiakas, liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies tai maatalousyrittäjä:

Ennakkovero määrätään verovuodelle. Ennakkoveron suuruus ja ennakkoveron muuttamisen ajankohta vaikuttavat siihen, kuinka monta maksuerää vuoden aikana on. Eriä on enintään 12.

Jos esimerkiksi maksuerät on jaettu vain joillekin kuukausille mutta haluat maksaa ennakkoveroa tasaisesti joka kuukausi, voit muuttaa eriä itse OmaVerossa. Valinta on voimassa toistaiseksi, eli jatkossa mahdollisen ennakkoveron erät jaetaan tasaisesti kaikille kuukausille.

Jos yritystoiminta on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito tai hiihto-opetus), voit hakea ennakkoveron niille kuukausille, joina ansaitset tulosi.

Pienin maksettava ennakkovero on 170 euroa. Tätä pienemmistä summista verot maksetaan lopullisessa verotuksessa. 

Maksuerät määräytyvät seuraavasti:

Ennakkoveron maksuerien määrä henkilöasiakkailla
Ennakkoveron määrä euroina Ennakkoveron erien määrä Maksukuukaudet
170–500 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500 mutta enintään 1 700 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700 mutta enintään 10 000 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000 12 vuoden jokainen kuukausi

Maksuerien määrä: osakeyhtiöt ja muut yhteisöt

Yhteisöjen ennakkovero määrätään tilikausittain. Ennakkoveron suuruus vaikuttaa siihen, kuinka monta maksuerää tilikauden aikana on. Eriä on joko 2 tai 12, ja ne ovat yhtä suuria.

Pienin määrättävä ennakkovero on 500 euroa. Tätä pienemmistä summista vero lasketaan vasta lopullisessa verotuksessa.

Maksuerät määräytyvät seuraavasti:

Ennakkoveron erien määrä yhteisöasiakkailla
Ennakkoveron määrä euroina Ennakkoveron erien määrä Maksukuukaudet
500–2 000 2 tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi
yli 2 000 12 tilikauden jokainen kuukausi
Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023