Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Elektroniska massöverlåtelser och tekniska gränssnitt

Skatteförvaltningen kan överlåta beskattningsuppgifter i form av elektronisk massöverlåtelse eller som enskilda förfrågningar via tekniska gränssnitt. Skatteförvaltningen överlåter uppgifter på detta sätt bland annat till statliga myndigheter, ministerier, arbetspensionsanstalter och skadeförsäkringsbolag för deras lagstadgade uppgifter.

För överlåtelse av beskattningsuppgifter genom massöverlåtelse eller via tekniska gränssnitt krävs uppgiftstillstånd beviljat av Skatteförvaltningen. Vid tillståndsprövningen utreder Skatteförvaltningen den tillståndssökandes åtkomsträttighet och bland annat faktorer som hänför sig till användning och skydd av de begärda uppgifterna samt dataskydd.

Uppgiftsöverlåtelser är avgiftsbelagda om de inte särskilt i lag har föreskrivits vara avgiftsfria. Även uppgiftsöverlåtelser till myndigheter är vanligtvis avgiftsbelagda. Den uppgiftstillståndssökande får alltid information om kostnaderna för uppgiftsöverlåtelsen innan uppgifterna överlåts.

Myndigheter kan använda en färdig blankett för tillståndsansökan för att begära uppgifter:

Den undertecknade blanketten för tillståndsansökan ska skannas och skickas per e-post till verohallinto(at)vero.fi eller per post till Skatteförvaltningen, PB 325, 00052 Skatt.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2021