Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillståndsansökan – myndigheternas tillståndsansökningar (3287r)

Myndigheterna kan med denna blankett ansöka om tillstånd att få ta del av beskattningsuppgifter.

Ansökan inlämnas till

Skatteförvaltningen
Informationstjänster
PB 325
00052 SKATT

Anvisningar för ifyllning och en prislista över dataprestationerna följer med blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023