Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Tillståndsansökan - Myndigheternas tillståndsansökningar (3287r)

Myndigheterna kan med denna blankett ansöka om tillstånd att få ta del av beskattningsuppgifter.

Skatteförvaltningen
Informationstjänster
PB 325
00052 SKATT

Anvisningar för ifyllning och en prislista över dataprestationerna följer med blanketten.