Anvisningar för e-tjänsten

I inkomstregistrets e-tjänst kan du fylla i en anmälan åt gången eller sända uppgifterna som xml-fil via laddningstjänsten. Du kan också beställa rapporter och granska och korrigera de anmälningar som du har lämnat in.

Identifiera dig i tjänst med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du uträttar ärenden för någon annan, behöver du Suomi.fi-fullmakt.

Logga in till inkomstregistret

Ta del av ärendehanteringsroller och anvisningar för olika funktioner:

Uträtta ärenden som privatperson eller för en annan privatperson

Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation

Uträtta ärenden som informationsanvändare

Laddningstjänsten

Se även instruktionsvideor om inkomstregistret

Automatisera anmälningen via det tekniska gränssnittet

Många löne- och förmånssystem använder inkomstregistrets gränssnitt. Via gränssnittet kan du överföra anmälningar direkt från ditt betalsystem till inkomstregistret. Om du betalar prestationer ofta eller till många inkomsttagare, underlättar ett sådant program ditt arbete. Begär mer information av din programvaruleverantör.

Den avgiftsfria löneberäkningstjänsten Palkka.fi använder gränssnittslösningen och sänder automatiskt de anmälningar som behövs till inkomstregistret.

Vanliga frågor

Du kan få ett felmeddelande om en störning i tjänsten av många olika orsaker. I sådana situationer vänta ett ögonblick och försök använda tjänsten på nytt.

Det lönar sig också att tömma cacheminnet, om e-tjänsten inte fungerar på förväntat sätt. Du kan tömma webbläsarhistoriken i Historik i menyn bakom knappen med tre punkter uppe till höger på webbläsaren.

Vi rekommenderar att du använder inkomstregistrets e-tjänst på en stationär eller bärbar dator. Du behöver också en internetuppkoppling och ett webbläsarprogram. Webbläsaren ska tillåta användning av kakor (cookies) och JavaScript.

Använd i första hand webbläsaren Google Chrome eller webbläsaren Microsoft Edge (version 87 eller nyare). Tjänsten fungerar inte på bästa möjliga sätt med andra webbläsare eller mobila enheter.

Om du uträttar ärenden för någon annan eller använder laddningstjänsten, använd inte webbläsarens Tillbaka-knapp.

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, ta del av våra anvisningar:

I avsnittet Löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, anmälan om naturaförmåner och försäkringar.

I avsnittet Förmånsuppgifter finns på motsvarande sätt anvisningar för anmälan av förmåner och pensioner.

I vilka situationer ska jag lämna in arbetsgivarens separata anmälan?

Hur rättar jag uppgifterna?

Läs även anvisningar för olika aktörer:

Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

Vad ska välfärdsområden anmäla till inkomstregistret?

När du köper en tjänst eller anställer en arbetstagare – hushåll som arbetsgivare

Behöver du hjälp med korrigering, val av anmälningssätt eller befullmäktigande? Bekanta dig med våra anvisningar:

Var kan jag göra anmälan?

Så här ger du en fullmakt

Om du behöver exempel eller detaljerade anvisningar för anmälan, kan du ta del av våra detaljerade anvisningar:

Löner: anmälan av information till inkomstregistret

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Inkomstregistrets samtliga detaljerade anvisningar

Även vår kundservice hjälper med frågor som gäller anmälningar:

Kontakta oss

Bankkoderna får du i bruk när du ingår ett avtal med banken. Bankkoderna ska vara personliga om du använder dem för att logga in i en e-tjänst.

Mobilcertifikatet är en identifieringskod på SIM-kortet i telefonen.

Läs mer på webbplats mobilcertifikat.fi

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Polisen beviljar identitetskort och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata organisationskort. 

Du behöver en kortläsare och ett kortläsarprogram för att kunna identifiera dig med certifikatkortet.

Läs mer om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida: Certifikat och kort för organisationer

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan användas endast av de organisationer och myndigheter som med stöd av lagen om inkomstdatasystemet har rätt till det.

Ett beslut om uppgiftstillstånd har fattats för varje organisation som använder uppgifter. Beslutet specificerar vilka uppgifter företrädarna för organisationen kan inhämta från inkomstregistret och granska och i vilken omfattning.

Varje informationsanvändare inhämtar uppgifter från inkomstregistret till sitt program via gränssnittet. En del organisationer använder också inkomstregistrets e-tjänst.

Uppgifterna används vid beslutsfattande och andra lagstadgade uppgifter.

Läs mer om informationsanvändare

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2024