Anvisningar för e-tjänsten

Viktiga datum

Inkomsttagarens inkomstregistrerutdrag kan beställas i e-tjänsten från och med 9.2.2019.

Rapporten för Betalarens åtkomstlogguppgifter (612) och rapporten för Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter (702) kan beställas via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten från och med 9.2.2019.

Funktionen Meddelanden tas stegvis i bruk under året 2019. Upprätthållning av basuppgifter i e-tjänsten tas i bruk senare i samband med att funktionen för utbyte av meddelanden införs. Nu finns de uppgifter som fåtts från basregistren (företags- och vefolkningsdatasystemet) i tjänsten. 

Inkomsttagaren har kunnat granska sina egna inkomsttuppgifter via det tekniska gränssnittet från och med 1.1.2019.

Allmänt om e-tjänstens användning

Kolla instruktionsvideon om användningen av inkomstregistrets e-tjänst på finska (YouTube, längd 4:25 min)

Det är rekommenderbart att använda webbläsaren Google Chrome i inkomstregistrets e-tjänst. Tjänsten fungerar inte på det bestä möjliga sättet med mobilapparater.

I e-tjänsten kan man endast navigera med datorns mus. Ange uppgifterna alltid i rätt format och använd mellanstreck. Små och stora bokstäver har betydelse när du lämnar in uppgifter eller söker uppgifter.

Det kan förekomma långsamhet eller dröjsmål i e-tjänstens funktioner till en början. Timglasikonen syns till exempel inte på skärmen när funktionen utförs.

Det lättaste sättet att navigera i e-tjänsten är via menyn på vänstra sidan. 

Bli bekant med användningen av e-tjänsten med hjälp av i-anvisningarna och i-knapparna.

Språkversionerna

Inkomstregistrets e-tjänst kan användas på tre språk: finska, svenska och engelska. Vissa brister i översättningen förekommer tillsvidare ännu i de svenska och engelska språkversionerna. Kalendermenyn i anknytning till anmälan av datum är till exempel alltid finskspråkig, även om användaren skulle ha valt svenska eller engelska som språket i gränssnittet.

E-tjänsten öppnas på finska, även om kunden övergår till tjänsten från den svenskspråkiga webbsidan inkomstregistrer.fi. Språket kan bytas till svenska eller engelska på framsidan i e-tjänsten.

Inloggning till inkomstregistret

Man loggar in i inkomstregistrets e-tjänst genom att klicka på Logga in till inkomstregistret i det övre högra hörnet på webbsidan inkomstregistret.fi. Vid identifieringen används stark autentisering, dvs. nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Läs mer om identifiering

Utländska aktörer identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder.  Om användaren är inloggad i e-tjänsten med Katso-koder, är valet Fortsätt som privatperson inte tillgänglig. Logga in i tjänsten med Katso-koder.

Utför ärenden för en annan och inloggning

De som har gett en Katso-fullmakt i Katso-tjänsten, kan använda Katso-identifieringen. I tjänsten syns endast uppgifterna om de företag, som har gett fullmakt via Katso-tjänsten. Om fullmakterna har getts både via Katso-tjänsten och i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och man loggar in i e-tjänsten med Katso-kod, syns endast de fullmakter som getts i Katso-tjänsten.

Om användaren som utför ärenden för en annan person vill samtidigt se både Suomi.fi-fullmakter och Katso-tjänstens fullmakter, ska personen logga in i inkomstregistrets e-tjänst med hjälp av Suomi.fi-identifieringen (nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort). Då hänför sig fullmaktsförfrågan till både Suomi.fi-fullmakter och fullmakter som getts i Katso-tjänsten.

Undantag utgörs av utländska aktörer, som identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder. Suomi.fi -identifieringen stöder inte ännu de utländska aktörernas inloggningsalternativ, de utländska aktörernas fullmakter har getts i Katso-tjänsten.

Om en utländsk organisation har gett en finsk aktör fullmakt att utföra ärenden på deras räkning, får denna aktör fullmakterna till synes endast med en Katso-kod.