Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation

  • Gör så här

  • Identifiera dig

    Identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation

    Välj den här rollen om du vill uträtta ärenden för ett företag eller en organisation i inkomstregistret. Du kan uträtta ärenden för ett företag eller en organisation, om du är en utsedd representant för företaget eller organisationen eller om du har fått Suomi.fi-fullmakt.
  • Välj ett företag eller en organisation

    På listan ser du alla de företag och organisationer, för vilka du har rätt att uträtta ärenden i inkomstregistret.

Funktioner i e-tjänsten: Företag och organisationer

Så här använder du inkomstregistret – Allmän presentation av e-tjänsten (svensk textning, YouTube 4:39 min)

Anmälan

Du kan i inkomstregistret lämna in anmälan om löner, pension eller andra förmåner som företaget eller organisationen betalat ut. Om det utgående från lönerna ska betalas arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, lämna även in arbetsgivarens separata anmälan. Anmäl uppgifter om utbetalda pensioner och förmåner med en anmälan om förmånsuppgifter. 

Så här använder du inkomstregistret - Lämna in en anmälan om löneuppgifter (på finska, YouTube 7:36 min, svensk textning)

Så här använder du inkomstregistret - Lämna in en arbetsgivarens separata anmälan (svensk textning, YouTube 4:29 min)

Läs blankettanvisningen för anmälan om löneuppgifter

Läs blankettanvisningen för arbetsgivarens separata anmälan

Läs blankettanvisningen för anmälan om förmånsuppgifter

Anmälda uppgifter

Du kan söka och granska anmälningar som företaget lämnat in. Du kan också korrigera anmälan eller använda en tidigare anmälan som grund för en ny anmälan. Du kan dessutom söka och bläddra bland material som har sänts till inkomstregistret via gränssnittet och laddningstjänsten.

Läs anvisningarna: Inlämnade anmälningar

Läs anvisningarna: Korrigering av anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan

Läs anvisningarna: Korrigering av anmälan om förmånsuppgifter

Läs anvisningarna: Sänt material

Beställningar

Du kan granska gjorda beställningar eller beställa en ny rapport eller material från inkomstregistret.

Så här använder du inkomstregistret - Beställ rapporter eller material (svensk textning, YouTube 5:06 min)

Läs anvisningarna: Gjorda beställningar

Läs anvisningarna: Ny beställning

Inställningar

Du kan lämna in en ny eller en ersättande ansökan om tekniskt gränssnitt, ansöka om ett nytt certifikat eller administrera uppgifterna om certifikatets tekniska kontaktperson. Du kan också börja använda anmälan om förmånsuppgifter. Funktionerna syns endast för vissa ärendehanteringsroller eller då ärenden uträttas med fullmakt.

Så här använder du inkomstregistret - Ansökan om ibruktagande av gränssnitt och certifikat (svensk textning, YouTube 5:42 min)

Så här använder du inkomstregistret - Ansök om ett nytt certifikat (svensk textning, YouTube 3:09 min)

Läs anvisningarna: Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet

Läs anvisningarna: Ansök om ett nytt certifikat

Läs anvisningarna: Bekräftelse av anmälan om förmånsuppgifter

Företagets inkomstuppgifter

Du kan granska företagets inkomstuppgifter, som betalarna har anmält till registret. Observera, att endast vissa av företagets inkomster syns i inkomstregistret. Du kan också beställa ett inkomstregisterutdrag, som är en rapport om de prestationer som har anmälts till inkomstregistret för utbetalningar till företaget.

Så här använder du inkomstregistret - Beställ ett inkomstregisterutdrag (svensk textning, YouTube, 1:42 min)

Läs anvisningarna: Företagets inkomstuppgifter

Läs anvisningarna: Inkomstregisterutdrag

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2023