Fortsätt till laddningstjänsten

I laddningstjänsten kan användaren sända filer i XML-format. När man övergår till laddningstjänsten behöver inte användaren ännu välja den organisation, för vilkens räkning hen agerar. När användaren skickar filerna till inkomstregistret, kontrolleras fullmakten för att ladda upp material. Användaren måste skapa filen i sitt egna system för skickandet.

Laddningstjänstens funktioner.
Funktion Beskrivning
blobid0.png 
i-anvisningar
Användaren kan läsa anvisningar om laddningstjänstens funktioner.
i-anvisningar. Sidan öppnas i ett nytt fönster.
Välj fil

Användaren kan välja från sin egen dator den fil som ska laddas via laddningstjänsten. Det kan finnas en eller flera filer.

En formcheck utförs på filerna och om de evetuellt felaktiga filerna uppstår ett felmeddelande. Användaren kan ladda upp nya filer, även om behandlingen det tidigare materialet vore på hälft.

Radera rad Användaren kan radera en enskild rad.
Återställ Användaren kan tömma alla valda filer.
Sänd filer Användaren kan skicka de valda filerna till inkomstregistret. Materialet syns på listan Sänt material och behandlingen av materialet börjar i inkomstegistret. Användaren ser det sända materialets status i fönstret.
Laddningen avbryts inte, även om användaren skulle stänga laddningstjänsten eller webbläsaren.
Ladda ner behandlingsrespons Användaren kan öppna en teknisk behandlingsrespons (XML-format) och ladda ner den i sin egen dator. 
Töm lista

Användaren kan tömma listan på det material som blivit färdigt. Om det finns färdigt material på listan, visas knappen Töm lista.