Beslut

På denna sida har vi samlat beslut som hänför sig till inkomstregistret.

Inkomstregisterenhetens beslut

I inkomstdatasystemet behandlas uppgifter i fråga om vilka anmälningsskyldighet, användningsändamål och användare föreskrivs i lagen.

Lag om inkomstdatasystemet 53/2018 i Finlex-tjänst

Inkomstregisterenheten fattar beslut om vilka uppgifter som införs i inkomstregistret och vilka uppgifter som lämnas till respektive informationsanvändare för det användningsändamål som föreskrivs i lagen.

Beslut enligt 4 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) om de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret

Redogörelse om uppgifter som införs i inkomstregistret och uppgifter som utlämnas från inkomstregistret

Uppgifter som införs i inkomstregistret

Anmälning av uppgifter: obligatoriska och kompletterande uppgifter

Informationsanvändare och grunderna för utlämnande av uppgifter

Skatteförvaltningens beslut

Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten

Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten

Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden

Skatteförvaltningens anvisningar

Skatteförvaltningens anvisning: Försummelseavgifter i fråga om anmälningar till inkomstregistret

Skatteförvaltningens anvisning: Påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024