Så här identifierar du dig i e-tjänst

Du kan endast uträtta dina eller ditt företags inkomstregisterärenden när du har identifierat dig.

Identifiera dig i e-tjänsten med personliga koder

Identifiera dig i inkomstregistrets e-tjänst med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort.

  • Du kan uträtta ärenden för ett företag eller en organisation om du har en lämplig organroll införd i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret.
  • Om du agerar i en annan roll behöver du Suomi.fi-fullmakt. Fullmakt kan beviljas till personer eller företag.
  • I e-tjänsten kan du också granska dina inkomstuppgifter.

Om du uträttar ärenden för ett utländskt företag: identifierar du dig med identifieringsverktyget Finnish Authenticator

Företrädaren för ett utländskt företag kan uträtta ärenden för företaget i inkomstregistret, om företrädaren har en finsk personbeteckning eller UID-identifierare (programmet Finnish Authenticator) och Suomi.fi-fullmakt.

Läs mer om UID-identifierare och befullmäktigande av företrädare för utländska företag

Utländska privatpersoner kan tillsvidare inte uträtta ärenden i inkomstregistret på elektronisk väg. De kan inte heller ge andra personer eller företag fullmakt att uträtta deras ärenden. De kan endast uträtta sina ärenden med pappersblankett.

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Med eIDAS-identifiering är det inte möjligt att direkt logga in i inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mer om eIDAS-identifiering

Vanliga frågor

Bankkoderna får du i bruk när du ingår ett avtal med banken. Bankkoderna ska vara personliga om du använder dem för att logga in i en e-tjänst.

Mobilcertifikatet är en identifieringskod på SIM-kortet i telefonen.

Läs mer på webbplats mobilcertifikat.fi

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Polisen beviljar identitetskort och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata organisationskort. 

Du behöver en kortläsare och ett kortläsarprogram för att kunna identifiera dig med certifikatkortet.

Läs mer om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida: Certifikat och kort för organisationer

Om ditt program använder inkomstregistrets gränssnitt, behöver du inte logga in och identifiera dig i inkomstregistret separat varje gång. Din organisation identifieras med ett tekniskt certifikat som installeras i programmet.

Certifikat beviljas enligt användningsändamål, det vill säga att anmäla löneuppgifter och att anmäla förmånsuppgifter, och för användning av uppgifter beviljas ett separat certifikat.

I certifikatfrågor kan du få hjälp av din programvaruutvecklare.

Läs mer om certifikat och beställning av certifikat

Företrädare för informationsanvändare identifierar sig också med personliga koder i inkomstregistrets e-tjänst.

I tjänsten kan du endast uträtta ärenden för en informationsanvändare, om huvudanvändaren i din organisation har givit dig fullmakt till informationsanvändarens roll.

Informationsanvändarna använder inte Suomi.fi-fullmakter, utan huvudanvändaren i respektive organisation ger fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst. Huvudanvändaren sörjer även för administrationen av fullmakter.

Majoriteten av informationsanvändare inhämtar uppgifter från inkomstregistret till sitt program via gränssnittet. I så fall identifieras oganisationen med ett tekniskt certifikat som installeras i programmet.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023