Inkomstregistrets videor

På denna sida har inkomstregistrets videor samlats:

Allmänt om inkomstregistret

Gör inkomstregistret till din dräng (YouTube 1:08 min) 

Inkomstregistret - nästa steg för det digitala samhället (YouTube 2:08 min)

Förmåner

Så här använder du inkomstregistret - Anmälan om förmånsuppgifter (YouTube, 6:18 min)

Så här använder du inkomstregistret

Så här använder du inkomstregistret – Allmän presentation av e-tjänsten (svensk textning, YouTube 4:39 min)

Så här använder du inkomstregistret - Lämna in en anmälan om löneuppgifter (på finska, YouTube 7:36 min, svensk text på kommande)

Så här använder du inkomstregistret - Lämna in en arbetsgivarens separata anmälan (svensk textning, YouTube 4:29 min)

Så här använder du inkomstregistret - Allmännyttig förening (svensk textning, Youtube 8:29 min)

Så här använder du inkomstregistret - Beställ ett inkomstregisterutdrag (YouTube, 2:41 min)

Så här använder du inkomstregistret - Sök och granska sänt material (YouTube, 5:37 min)

Informationsproducent - Sök och granska inlämnade anmälningar (YouTube, 7:02 min)

Så här använder du inkomstregistret - Makulering och avslutning av materialbeställning  (svensk textning, YouTube 4:31 min)

Så här använder du inkomstregistret - Beställ rapporter eller material (svensk textning, YouTube 5:06 min)

Hushåll

Så här använder du inkomstregistret - Hushåll (svensk textning, YouTube 9:50 min)

Tekniskt gränssnitt och certifikat

Så här använder du inkomstregistret - Ansökan om ibruktagande av gränssnitt och certifikat (svensk textning, YouTube 5:42 min)

Så här använder du inkomstregistret - Ansök om ett nytt certifikat (svensk textning, YouTube 3:09 min)

Webbseminarier

Följ inkomstregistrets spellistor

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2022