Serviceavbrott i inkomstregistret

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den respons som vi får.  Driftsavbrott som beror på utvecklingsarbetet förekommer vanligtvis en gång i månaden.

Även sporadiska serviceåtgärder och ändringar i de andra systemen påverkar användningen av inkomstregistret.

Kommande driftsavbrott under vilka inkomstregistret är helt ur bruk:

  • 20.9.2021 kl. 18–21
  • 6.10.2021 kl. 18–24
  • 8.11.2021 kl. 18–24
  • 8.12.2021 kl. 18–24
  • 31.12.2021 kl. 18–24

Vi informerar om driftsavbrotten också i produktionsmeddelandet.

Övriga serviceavbrott som påverkar inkomstregistret:

  • inga kända serviceavbrott

Vi beklagar möjliga olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.