Serviceavbrott i inkomstregistret

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt utifrån den respons som vi får.  Driftsavbrott som beror på utvecklingsarbetet förekommer vanligtvis en gång i månaden.

Även sporadiska serviceåtgärder och ändringar i de andra systemen påverkar användningen av inkomstregistret.

Kommande driftsavbrott under vilka inkomstregistret är helt ur bruk:

  • 10.8.2021 kl. 18–24
  • 7.9.2021 kl. 18–24
  • 6.10.2021 kl. 18–24
  • 8.11.2021 kl. 18–24
  • 8.12.2021 kl. 18–24
  • 31.12.2021 kl. 18–24

Vi informerar om driftsavbrotten också i produktionsmeddelandet.

Övriga serviceavbrott som påverkar inkomstregistret:

  • Ett serviceavbrott i inkomstregistrets e-tjänst 23.6 kl. 16–19.

Vi beklagar möjliga olägenheter som serviceavbrotten förorsakar.