Om oss

Inkomstregistret införs 1.1.2019.

Projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister (KATRE) är ett av den nuvarande regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster. Projektet för att grunda inkomstregistret är ett gemensamt projekt för finansministeriet och Skatteförvaltningen. Finansministeriet svarar för den allmänna projektstyrningen. Skatteförvaltningen ansvarar för det praktiska genomförandet av inkomstregistret. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet driver registret och är ansvarig myndighet efter att registret tagits i bruk. Inkomstregistermyndigheten grundas under 2018. Systemleverantör för inkomstregistret är Digia.

Lag om inkomstdatasystemet trädde i kraft 1.1.2018. Inkomstregistret införas från och med 2019.