Detaljerade anvisningar

På denna sida hittar du inkomstregistrets detaljerade anvisningar för 2020.

Arbetstagarens och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter som nämns i exemplen i anvisningarna har beräknats med procenttal för år 2020.

Anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret

Penninglöner och poster som ska dras av från lönen

Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Arbetsgivarens separata anmälan

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter 

Naturaförmåner och kostnadsersättningar (anvisningen för 2020 publiceras senare)

Internationella situationer (anvisningen för 2020 publiceras senare)

Uppgifter om ett anställningsförhållande

Uppgifter i anslutning till försäkrande

Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

Belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer (anvisningen för 2020 publiceras senare)

Frånvarouppgifter

Hushåll som arbetsgivare (anvisningen för 2020 publiceras senare)


Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret (anvisningen för 2020 publiceras senare)

Förmåner: återkrav och regress (anvisningen för 2020 publiceras senare)

Påföljdsavgifter i inkomstregistret

Påföljdsavgifter