Detaljerade anvisningar

Inkomstregistret införs 1.1.2019.

Inkomstregistrets detaljerade anvisningar har samlats på denna sida.

Arbetstagarens och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter som nämns i exemplen i anvisningarna har beräknats med procenttal för år 2017.

Anmälan av information till inkomstregistret: penninglöner och poster som ska dras av från lönen

Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

 

Vi kommer att publicera mer information senare under 2018.