Uträtta ärenden som privatperson eller för en annan privatperson

  • Gör så här

  • Identifiera dig

    Identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Uträtta ärenden som privatperson

    Välj den här rollen, om du till exempel vill granska dina inkomstuppgifter eller lämna in en anmälan om utbetalda löner.
  • Utför ärenden för en privatperson

    Välj den här rollen, om du vill uträtta ärenden för en privatperson som gett dig fullmakt eller för ditt barn som är under 15 år.

Funktioner i e-tjänsten: Privatpersoner

Så här använder du inkomstregistret – Allmän presentation av e-tjänsten (svensk textning, YouTube 4:39 min)

Egna inkomstuppgifter

I inkomstregistrets e-tjänst kan du granska de inkomstuppgifter, som anmälts av din arbetsgivare och andra prestationsbetalare. Du kan också beställa ett inkomstregisterutdrag, som är en rapport om de prestationer som har anmälts till inkomstregistret för utbetalningar till dig.

Så här använder du inkomstregistret - Egna inkomstuppgifter (svensk textning, YouTube 2:48 min)

Så här använder du inkomstregistret - Beställ ett inkomstregisterutdrag (svensk textning, YouTube, 1:42 min)

Läs anvisningarna: Egna inkomstuppgifter

Läs anvisningarna: Inkomstregisterutdrag

Anmälan

Du kan anmäla löner som hushåll utbetalat i inkomstregistret. Om det utgående från lönerna ska betalas arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, lämna även in arbetsgivarens separata anmälan.

Så här använder du inkomstregistret - Hushåll (svensk textning, YouTube 10:52 min)

Läs blankettanvisningen för anmälan om löneuppgifter

Läs blankettanvisningen för arbetsgivarens separata anmälan

Anmälda uppgifter

Du kan söka och granska dina anmälda uppgifter. Du kan också korrigera anmälan eller använda en tidigare anmälan som grund för en ny anmälan.

Läs anvisningarna: Inlämnade anmälningar

Läs anvisningarna: Korrigering av anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan

Läs anvisningarna: Sänt material

Beställningar

Du kan granska gjorda beställningar eller beställa en ny rapport eller material från inkomstregistret.

Läs anvisningarna: Gjorda beställningar

Läs anvisningarna: Ny beställning

Om du uträtta ärenden för en annan privatperson

Namnet på personen som du uträttar ärenden för samt fullmakterna du fått av personen finns på sidan.

Endast funktioner som är enhetliga med den givna fullmakten visas i inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mera om fullmakter

Välj Avsluta att uträtta ärenden för en annan person, när du inte längre vill uträtta ärenden för en annan person. Du förflyttas till förstasidan av inkomstregistrets e-tjänst där du kan fortsätta att uträtta ärenden i inkomstregistret. Du behöver inte logga in på nytt i e-tjänsten.

Sidan har senast uppdaterats 11.8.2023