Inkomstregistret för informationsanvändare

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan granskas och sökas av endast de organisationer och myndigheter som enligt inkomstregisterlagen har rätt till det. Uppgifter kan användas endast i den omfattning och för det ändamål som fastställts i lagen.

nfograf som beskriver informationsproduction och datadistribution under olika år.

Informationsanvändare omfattar:

 • Skatteförvaltningen
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • Sysselsättningsfonden
 • arbetspensionsanstalterna
 • Pensionsskyddscentralen (PSC)
 • arbets- och näringsministeriet och de verk som lyder under ministeriet
 • Statistikcentralen
 • skadeförsäkringsbolagen
 • arbetslöshetskassorna
 • kommuner och samkommuner
 • Olycksfallsförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen
 • arbetarskyddsmyndigheterna
 • landskapet Åland och dess myndigheter
 • Trafikförsäkringscentralen
 • Statskontoret
 • Utsökningsverket