Inkomstregistret för informationsanvändare

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan granskas och sökas av endast de organisationer och myndigheter som enligt inkomstregisterlagen har rätt till det. Uppgifter kan användas endast i den omfattning och för det ändamål som fastställts i lagen.

Infograf som beskriver informationsproduction och datadistribution under olika år.

 

Användare av löneuppgifter
I det första skedet, dvs. från och med 2019:

 • Skatteförvaltningen
 • FPA
 • Sysselsättningsfonden
 • arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen (PSC)

I det andra skedet, dvs. från och med 2020, medverkar utöver användarna i det första skedet även:

 • Statistikcentralen
 • Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner)
 • skadeförsäkringsbolagen
 • arbetslöshetskassorna
 • ANM:s förvaltningsområde
 • arbetarskyddsmyndigheterna
 • Landskapet Åland och dess myndigheter
 • kommuner och samkommuner
 • Olycksfallsförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen