Informationsanvändarens perspektiv

Uppgifterna i inkomstregistret används endast av dem som har rätt till det med stöd av lagen. Uppgifterna får användas endast i den omfattning som har fastställts i lagen.

Inkomstregistret automatiserar processerna för dem som använder informationen i inkomstregistret. Det möjliggör också övervakning i realtid och förenklar uträttandet av ärenden med andra informationsanvändare.

Inkomstregistret erbjuder ett uppdaterat datalager med löne-, förmåns- och pensionsinformation för informationsanvändarnas egna beslutsprocesser. Myndigheterna och övriga informationsanvändare får från inkomstregistret enbart information som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret medför inga nya rättigheter att få information. En informationsanvändare får information från inkomstregistret endast om användaren har rätt att få informationen med stöd av den lagstiftning som tillämpas på dess verksamhet. Aktuella uppgifter om inkomst är tillgängliga i inkomstregistret, vilket gör det möjligt att utveckla informationsanvändarnas egna processer. En inkomsttagare behöver till exempel inte själv lämna inkomstuppgifter till myndigheter som bilaga till sin ansökan.

Bekämpningen av grå ekonomi

Med hjälp av inkomstregistret är det möjligt att konstatera brister i inlämnandet av anmälningar en kort tid efter löneutbetalningen. I fortsättningen är det inte heller längre möjligt att anmäla uppgifter enbart till en myndighet, eftersom uppgifterna på samma anmälan utnyttjas av alla användare av informationen i inkomstregistret. Också brister i anmälningen framkommer i flera informationsanvändares processer, då det är möjligt att upptäcka dessa och reagera snabbare och effektivare på dessa.