Inkomstregistret för informationsanvändare

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan granskas och sökas av endast de organisationer och myndigheter som enligt inkomstregisterlagen har rätt till det. Uppgifter kan användas endast i den omfattning och för det ändamål som fastställts i lagen.

Informationsanvändare omfattar:

 • Skatteförvaltningen
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • Sysselsättningsfonden
 • arbetspensionsanstalterna
 • Pensionsskyddscentralen (PSC)
 • arbets- och näringsministeriet och de verk som lyder under ministeriet
 • Statistikcentralen
 • skadeförsäkringsbolagen
 • arbetslöshetskassorna
 • kommuner och samkommuner
 • Olycksfallsförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen
 • arbetarskyddsmyndigheterna
 • landskapet Åland och dess myndigheter
 • Trafikförsäkringscentralen
 • Statskontoret
 • Utsökningsverket

Data flödar genom inkomstregistret från informationsproducenter till informationsanvändaren.

1.1.2019 blev Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen (PSC) informationsanvändarna .

1.1.2020 blev landskapet Åland och dess myndigheter, kommuner och samkommuner, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde, Statistikcentralen, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), arbetarskyddsmyndigheterna, arbetslöshetskassorna, skadeförsäkringsbolagen och Statskontoret informationsanvändarna.

1.1.2021 Utsökningsverket tog i bruk inkomstregistret som informationsanvändare.