Uträtta ärenden elektroniskt

Du kan lämna uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst eller överföra anmälningar direkt från ditt betalsystem via gränssnittet.

Sänd anmälningar i e-tjänsten

I inkomstregistrets e-tjänst kan du fylla i en anmälan åt gången eller sända uppgifterna som xml-fil via laddningstjänsten. Du kan också beställa rapporter och granska och korrigera de anmälningar som du har lämnat in.

Logga in i tjänsten och läs anvisningar

Identifiera dig i tjänst med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Du kan uträtta ärenden för ett företag eller en organisation, om du har en lämplig organroll. Om du agerar i en annan roll behöver du Suomi.fi-fullmakt.

Automatisera anmälningen via det tekniska gränssnittet

Många löne- och förmånssystem använder inkomstregistrets gränssnitt. Om du betalar prestationer ofta eller till många inkomsttagare, underlättar ett sådant program ditt arbete.

Många program gör det dessutom möjligt att korrigera uppgifter direkt från betalsystemet till inkomstregistret. Via gränssnittet kan du också beställa material och rapporter. Begär mer information av din programvaruleverantör.

Den avgiftsfria löneberäkningstjänsten Palkka.fi använder gränssnittslösningen och sänder automatiskt de anmälningar som behövs till inkomstregistret.

Läs mer om gränssnitt på programutvecklarnas webbplatser

Läs mer om ansökan om certifikat

Använd pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten

Du kan endast av särskilda skäl använda pappersblankett för att lämna löneuppgifter. Pensions- och förmånsuppgifter kan inte anmälas med pappersblankett.

Läs mer om anmälan med pappersblankett

Vanliga frågor

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan användas endast av de organisationer och myndigheter som med stöd av lagen om inkomstdatasystemet har rätt till det.

Ett beslut om uppgiftstillstånd har fattats för varje organisation som använder uppgifter. Beslutet specificerar vilka uppgifter företrädarna för organisationen kan inhämta från inkomstregistret och granska och i vilken omfattning.

Varje informationsanvändare inhämtar uppgifter från inkomstregistret till sitt program via gränssnittet. En del organisationer använder också inkomstregistrets e-tjänst.

Uppgifterna används vid beslutsfattande och andra lagstadgade uppgifter.

Läs mer om informationsanvändare

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023