När du köper en tjänst eller anställer en arbetstagare – hushåll som arbetsgivare

När du köper till exempel städning, barnomsorg eller renovering som privatperson, är du arbetsgivare.

Anmäl de prestationer som du betalat ut till inkomstregistret om

För de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret finns ingen nedre gräns i euro eller åldersgräns – anmäl alltså alla löner och arvoden oberoende av beloppet som du betalat ut till arbetstagare i alla åldrar.

Med hushåll avses privatpersoner eller dödsbon.

Ta reda på dina skyldigheter som arbetsgivare

Skyldigheterna påverkas av om du betalar ut lön eller ersättning för arbete. Även lönebeloppet och arbetstagarens ålder påverkar.

Ta reda på dina skyldigheter med hjälp av Skatteförvaltningens hjälpfrågor

Du får anvisningar om hur du verkställer förskottsinnehållning och uppdragsgivarens andra skyldigheter i olika situationer. På webbplatsen kan du även läsa hur lönen och arbetsersättningen skiljer sig från varandra.

Anmäl de belopp du betalat ut till inkomstregistret

Du kan anmäla uppgifterna på tre olika sätt:

Vanliga frågor

Om du vill granska de uppgifter som du lämnat in, sök och granska anmälningar på sidan Inlämnade anmälningar i e-tjänsten.

Logga in i inkomstregistret. Välj ärendehanteringsrollen Uträtta ärenden som privatperson och välj sedan Inlämnade anmälningar.

Detaljerade anvisningar om att lämna in och korrigera anmälningar finns på sidan för företag och organisationer på webbplatsen tulorekisteri.fi. Till exempel i avsnittet för löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, hur du anmäler naturaförmåner och försäkringar.

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2023