Uppgiftstillstånd

Användningen av inkomstregistrets uppgifter kräver ett giltigt uppgiftstillstånd. Varje organisation som använder inkomstregistret måste göra en anmälan för uppgiftstillstånd till Inkomstregisterenheten.

Uppgiftstillståndsprocessen för informationsanvändarna 2020

  • Månadsskiftet maj-juni: informationsanvändarnas branscher bekräftar uppgifterna som gäller branschen som behövs för uppgiftstillståndet.
  • 26.8.2020: Webbseminarium för informationsanvändare.
  • Månadsskiftet augusti-oktober: Uppgiftstillståndsmaterialet skickas från Inkomstregisterenheten till informationsanvändarna för ifyllning.
  • Månadsskiftet augusti-oktober: Informationsanvändarna returnerar anmälan för uppgiftstillstånd till Inkomstregisterenheten per säker e-post.
  • Månadsskiftet september-oktober: Informationsanvändarna kontrollerar uppgiftstillståndet. Om det förekommer fel eller brister i uppgiftstillståndet, returnerar informationsanvändarna uppgiftstillståndet till Inkomstregisterenheten inom den utsatta tidsfristen.
  • Månadsskiftet oktober-november: Uppgiftstillståndet verkställs och
    • informationsanvändare som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt hämtar eller förnyar certifikatet vid behov
    • informationsanvändare som använder inkomstregistrets e-tjänst befullmäktigar personalen i den egna organisationen för användningen av e-tjänsten före årsskiftet.

Ytterligare information: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi