Uppgiftstillstånd

Användningen av inkomstregistrets uppgifter kräver ett giltigt uppgiftstillstånd. Varje organisation som använder inkomstregistret måste göra en anmälan för uppgiftstillstånd till Inkomstregisterenheten.

Uppgiftstillståndsprocessen för användare av inkomstregistrets uppgifter 2020

  • 28.8 Webbseminarium för informationsanvändare
  • 29.8−2.9 Uppgiftstillståndsmaterialet skickas från Inkomstregisterenheten till informationsanvändarna för ifyllning.
  • 12.9 eller 18.9 Informationsanvändarna returnerar anmälan för uppgiftstillstånd till Inkomstregisterenheten per säker e-post.
  • Månadsskiftet september-oktober. Informationsanvändarna kontrollerar uppgiftstillståndet. Om det förekommer fel eller bristfälligheter i uppgiftstillståndet, returnerar informationsanvändarna uppgiftstillståndet till Inkomstregisterenheten före den sista inlämningsdagen.

  • 14−31.10 Uppgiftstillståndet verkställs och
    • informationsanvändare som använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt hämtar certifikatet inom 14 dygn från att uppgiftstillståndet verkställts
    • informationsanvändare som använder inkomstregistrets e-tjänst befullmäktigar personalen i den egna organisationen för användningen av e-tjänsten före årsskiftet.

Ytterligare information: YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi