Uträtta ärenden som informationsanvändare

  • Gör så här

  • Identifiera dig

    Identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • Uträtta ärenden som informationsanvändare

    Välj denna roll, om du vill uträtta ärenden i inkomstregistret som informationsanvändare. Observera, att du behöver en fullmakt av din organisation för att uträtta ärenden, antingen för en roll som huvudanvändare eller som en annan informationsanvändare.
  • Välj ärendehanteringsroll

    På listan ser du alla de informationsanvändarens roller, i vilka du kan uträtta ärenden i inkomstregistret.

Informationsanvändare är en organisation eller myndighet som har en lagstadgad rätt att få uppgifter från inkomstregistret.

Välj Uträtta ärenden som privatperson, om du vill granska dina egna inkomstuppgifter.

Bekanta dig med funktionerna i e-tjänsten (huvudanvändare och andra roller): Informationsanvändare – Så här använder du inkomstregistrets e-tjänst (YouTube, 4:36 min.)

Funktioner i e-tjänsten: Roller för sökning i uppgifter

Sökning i uppgifter

Du kan söka uppgifter i inkomstregistret utifrån din organisations åtkomsträttighet och den roll du beviljats.

Läs anvisningarna: Sökning i uppgifter

Informationsanvändare – Sök och granska inkomstregistrets uppgifter (YouTube, 03:31 min.)

Funktioner i e-tjänsten: Huvudanvändare

Dessa funktioner är tillgängliga endast för organisationens huvudanvändare.

Som huvudanvändare administrerar du organisationens fullmakter i e-tjänsten. Dina uppgifter omfattar även kontakter med inkomstregistret. Organisationen ska alltid ha minst två huvudanvändare.

Fullmakter

Du kan bevilja arbetstagare i din organisation fullmakt för inkomstregisterärenden. Informationsanvändarens roller i din organisation har beskrivits i uppgiftstillståndet.

Du behöver ett uppdrag för att bevilja fullmakt. Följ de förfaranden som överenskommits om i din organisation.

Som huvudanvändare ansvarar du för administrationen av fullmakterna, dvs. för att bevilja fullmakter, ändra dem vid behov och ta bort dem. Om personen inte längre behöver använda uppgifterna, ta omedelbart bort fullmakten för användarrollen.

Läs anvisningarna: Befullmäktigande av informationsanvändare

Certifikat

Du kan granska en organisations gällande certifikat och ansöka om ett nytt certifikat. Du kan också uppdatera uppgifterna i certifikatet. Certifikat kan förnyas endast via gränssnittet.

Läs anvisningarna: Certifikat

Beställningar

Du kan granska gjorda beställningar eller beställa en ny rapport eller material från inkomstregistret i enlighet med din organisations rättigheter att få uppgifter.

Läs anvisningarna: Gjorda beställningar

Läs anvisningarna: Ny beställning

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2023