Har du frågor om inkomstregistret?

Chatta med inkomstregistrets kundservice

Chatten är öppen vardagar kl. 9–16:15, i juli kl. 9–15. Om ingen chatt-ikon syns betyder det att alla kundrådgivare är upptagna. Vänta ett ögonblick.

I chattjänsten ges endast inkomstregistrets allmänna rådgivning. Skicka inga personliga eller organisationsspecifika uppgifter i chattjänsten.

I telefontjänsten kan kunden få personlig eller organisationsspecifik handledning.

Inkomstregistrets informationsanvändare (Skatteförvaltningen, FPA, Sysselsättningsfonden, arbetslöshetsförsäkringsfonden samt Pensionsskyddscentralen PSC) ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare