Kontakta oss

Servicenummer

Inkomstregistrets servicenummer 029 497 550

I telefontjänsten kan kunden få personlig eller organisationsspecifik handledning. Inkomstregistrets kundservice ger rådgivning i frågor som hänför sig till anmälning och korrigering av uppgifter, inkomstregistrets e-tjänst och tekniska gränssnitt samt fullmakter och certifikat.

Servicenumret betjänar vardagar kl. 9–12.

Samtalspriser

När du ringer från en mobiltelefon till inkomstregistret till ett nummer som börjar med 0294, är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, m.a.o. betalar du operatören också för kötid. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Vid samtal från utlandet börja med landsnumret +358 och lämna bort den inledande nollan i servicenumret. Till exempel vid samtal till 029 497 550 ska du från utlandet ringa till +35829497550.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Ge respons om inkomstregistret

Ris eller ros? Ge respons med responsblanketten. Observera att man med denna blankett endast kan ge respons angående skötseln av ärenden.

Ge respons om inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022