Programutvecklare

Inkomstregistret införs 1.1.2019.

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som tas i bruk 1.1.2019. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Uppgifterna anmäls till registret i realtid inom fem dagar efter utbetalningsdagen, separat för varje transaktion och varje inkomsttagare.

Uppgifterna kan anmälas via det tekniska gränssnittet och i e-tjänsten på en webblankett eller via laddningstjänsten. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på en pappersblankett.

 1. Löner: löner utbetalda 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret

  • Gränssnittsbeskrivningar har publicerats 13.6.2017.

  • Testplanen för intressentgrupper har publicerats 25.10.2017.

  • Intressentgruppstestningen påbörjas 1.3.2018.

 2. Förmåner: förmåner utbetalda 1.1.2020 eller senare ska anmälas till inkomstregistret

  • Gränssnittsbeskrivningarna publiceras sommaren 2018.

  • Omfattande testning genomförs 2019.

 3. Tjänsten öppnas för inkomsttagarna 1.1.2019.