Programutvecklare

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Uppgifterna anmäls till registret i realtid inom fem dagar efter utbetalningsdagen, separat för varje transaktion och varje inkomsttagare.

Uppgifterna kan anmälas via det tekniska gränssnittet och i e-tjänsten på en webblankett eller via laddningstjänsten. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på en pappersblankett.

1. Löner: löner utbetalda 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret

  • Gränssnittsbeskrivningar har publicerats 13.6.2017.
  • Testplanen för intressentgrupper har publicerats 25.10.2017.
  • Intressentgruppstestningen påbörjas 1.3.2018.

2. Förmåner: förmåner utbetalda 1.1.2021 eller senare ska anmälas till inkomstregistret

  • Gränssnittsbeskrivningarna har publicerats 26.9.2018.
  • Omfattande testning genomförs 2019.

Tekniskt gränssnitt

Det tekniska gränssnittets språk är engelska. Som stöd erbjuds finsk- och svenskspråkigt material, exempelvis en tillämpningsanvisning för det tekniska gränssnittet och anvisningar om informationsinnehållet. Dataformatet för inkomstregistrets tekniska gränssnitt är engelska och dess scheman är engelskspråkiga.

Gränssnittsbeskrivningar i anslutning till sändning och distribution av löneuppgifter

Användningen av inkomstregistrets gränssnittstjänster kräver ett gällande tjänsteavtal och användning av ett certifikat enligt certifikattjänsten för inkomstregistret. Med inkomstregistrets certifikat identifieras och auktoriseras den organisation som producerar information samt den organisation som använder information. Med hjälp av certifikatet säkerställs dessutom materialets beständighet (digital underskrift).

Gränssnittsdokumentationen för certifikattjänsten för inkomstregistret