Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Är en allmännyttig förenings fastighetsinkomst skattepliktig?

Allmännyttiga föreningar ska betala inkomstskatt på inkomst av fastighet eller fastighetsdel om fastigheten används för annat än allmännyttigt eller allmänt ändamål.

Genom att svara på frågorna nedan kan du utreda om föreningen har skattepliktig fastighetsinkomst eller inte. Samma anvisningar gäller också allmännyttiga stiftelser samt andra allmännyttiga samfund, församlingar och samkommuner. I fråga om kommuner gäller anvisningarna endast fastigheter utanför den egna kommunens område.

Observera att fastighetsinkomst i detta sammanhang inte avser inkomst från aktielägenhet. Hyresinkomst av aktielägenhet utgör skattefri inkomst för en allmännyttig förening.

Sidan har senast uppdaterats 18.8.2021