Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Den allmänna momssatsen stiger i september – så här påverkar det beloppet av bilskatt på nya fordon

Enligt propositionen som regeringen har lämnat till riksdagen stiger den allmänna momssatsen till 25,5 procent från och med den 1 september 2024. Ändringen kan påverka bilskatten på de nya fordon som levereras till kunder den 1 september 2024 eller senare.

I regel beräknas bilskatten på ett nytt fordon utifrån det för likadana fordon anmälda allmänna priset på dagen för beställningen eller köpekontraktet. I listpriserna ingår moms enligt den allmänna momssatsen som före ändringen var 24 procent. Enligt standardvillkor kan köpesumman på ett nytt fordon och beloppet av den bilskatt som tas ut av köparen ändras om skatterna ändras. 

Om ändringen av momssatsen leder till ytterligare kostnader för köparen, till exempel så att den i köpekontraktet antecknade köpesumman stiger från priset i avtalet om beställningen, stiger också beskattningsvärdet på fordonet i motsvarande mån som momssatsen ändras. Om inga ytterligare kostnader orsakas för köparen beräknas beskattningsvärdet på fordonet med hjälp av det allmänna begärda priset på dagen för beställningen och köpekontraktet.

Ett registrerat bilskatteombud deklarerar skattebeloppen per fordon med periodspecifika bilskattedeklarationen för nya fordon. Skatteförvaltningen beräknar inte beloppet av skatten på fordonet, utan bilskatteombudet ska själv räkna ut det. Om Skatteförvaltningen begär ska det registrerade bilskatteombudet lämna en redogörelse för beräkningen av och grunden till skattebeloppet. Läs mera om bilskatten på nya fordon

Importören eller tillverkaren ska lämna Skatteförvaltningen uppgifter genom vilka importören, tillverkaren eller dennes representant anmäler nya fordon för allmän försäljning i Finland. Prisuppgifterna ska lämnas med den priskod som bilskatteombudet valt enligt den fordonsmodell enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Dessutom ska ombudet ange ändringar i priset och om fordonsmodellen i fråga inte längre säljs. Anvisning om att lämna prisuppgifter om nya fordon.

En priskod anges för fordonet i den periodspecifika bilskattedeklarationen. Anvisningar till att lämna priskoden finns i deklarationsanvisningen.

Anvisning om att fylla i deklarationen via ett gränssnitt

  • Ange den giltiga priskoden för fordonsmodellen på bestämmandedagen för priset.
  • Priskoden är en individuell kod som företaget definierat för fordonsmodellen.
  • Ange som annan priskod 9999 om det vid beräkningen av skatten inte har använts en priskod som har anmälts till Skatteförvaltningen.

Avisning till att deklarera i MinSkatt

  • Ange den giltiga priskoden för fordonsmodellen på bestämmandedagen för priset.
  • Priskoden är en individuell kod som företaget definierat för fordonsmodellen.
  • Ange som priskälla annan priskälla om det vid beräkningen av skatten inte har använts den priskod som anmälts till Skatteförvaltningen.

Exempel på beräkningen av det allmänna begärda priset när momssatsen ändras

Köparen och säljaren har ingått ett beställningsavtal och skrivit ett köpekontrakt om fordonet den 1 mars 2024. Det allmänna begärda priset, alltså det så kallade listpriset, på fordonet inklusive moms var 20 000 euro och inkluderade 24 procent i moms.  Fordonet överlåts till köparen den 1 oktober 2024. Den momssats som ska tillämpas på försäljningen är 25,5 procent och säljaren fakturerar den del av köparen som motsvarar ändringen i skattesatsen. Det allmänna begärda priset inklusive moms på fordonet ändras i motsvarande mån som momssatsen. Det ändrade allmänna begärda priset beräknas med hjälp av det momsfria priset.

Det allmänna begärda priset inklusive moms är 20 000 euro, momssatsen: 24,00 %
Momsbeloppet: 3 870,97 €
Det momsfria priset: 16 129,03 €

Det momsfria begärda priset är 16 129,03 euro, momssatsen: 25,5 %
Momsbeloppet: 4 112,90 €
Det allmänna begärda priset inklusive moms: 20 241,93 €

Momsräknaren

Läs mera: Ändring av den allmänna momssatsen 1.9.2024 – deklarationsanvisningar

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2024