Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skyldigheten att ge kvitto

Säljaren måste alltid erbjuda ett kvitto åt kunden vid kontantförsäljning. 

Inom arbetskraftsintensiva branscher är den vanliga formen av grå ekonomi att inkomsten inte bokförs, det vill säga svart försäljning. Med svart försäljning avses då i huvudsak privatpersoners kontanta köp av varor eller tjänster som inte införs i företagets bokföring så som de ska. Speciellt små företag inom restaurang- och frisörbranschen eller som erbjuder skönhetstjänster kan ha större risk för svart försäljning, eftersom det i dessa är allmänt med kontantförsäljning.

Avsikten är att bekämpa svart försäljning genom lagen om skyldighet att erbjuda kvitto. Enligt lagen måste näringsidkare erbjuda den som köper en vara eller en tjänst ett kvitto på betalningen, om inköpet betalas med kontanter eller om köparen använder ett betalningssätt som är jämförbart med kontant betalning, såsom betalkort. Lagen fastställer också de uppgifter som ett kvitto ska innehålla. Skatteförvaltningen, Polisen och regionförvaltningsverket svarar tillsammans för övervakningen av skyldigheten att erbjuda kvitto.

Trots kvitto kan man på olika sätt låta bli att införa försäljningen i bokföringen. Det går också att fingra på kassasystemet eller bokföringen så att svart försäljning förekommer. OECD har i flera rapporter rekommenderat sina medlemsstater att ta i bruk fiskala kassasystem för att bekämpa dolda inkomster och grå ekonomi och för att säkra skatteintäkterna av branscher med kontanthandel. Enheten för utredning av grå ekonomi inom Skatteförvaltningen har publicerat en utredning som gäller införingen av fiskala kassasystem av online-karaktär i Finland (2018, pdf, endast på finska).

Sidan har senast uppdaterats 7.2.2024