Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Med tillvägagångssättet Känn dina kunder kan du undvika momsrisker i din affärsverksamhet

Som en ärlig företagare kan du omedvetet bli delaktigt i oärlig affärsverksamhet där någon som hör till leveranskedjan försöker undvika att betala moms. Medverkan i oärlig verksamhet kan gälla företag i alla storlekar och inom vilken bransch som helst.

Som ansvarsfull företagare är det din skyldighet som företagare att utreda din handelspartners beskattningsmässiga pålitlighet. Som ärlig aktör blir du inte ansvarig om du har hamnat i en oärlig leveranskedja omedvetet. Förutsättningen är att du har varit omsorgsfull. Omsorgsfull verksamhet inkluderar att du bedömer din handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet.

Företagare, lär känna dina kunder och förhindra momsbedrägeri som riktar sig mot din affärsverksamhet

Fäst som köpare uppmärksamhet vid följande faktorer

Enskilda kännetecken i tillvägagångssättet Känn dina kunder visar inte direkt på verksamhet inom grå ekonomi men om flera uppfylls kan det vara skäl att misstänka handelspartnerns beskattningsmässiga pålitlighet. Kontrollera bakgrunden noggrant och du kan till och med avstå från en affärstransaktion för att undvika riskerna för din egen affärsverksamhet.

 1. Du får automatiskt erbjudanden som är för bra för att vara sanna.
 2. Säljaren är ett nytt, nygrundat eller nyregistrerat företag utan ekonomisk eller kommersiell historia.
 3. Försäljningspartierna är stora i proportion till säljarens affärsverksamhetshistoria.
 4. Företaget eller dess representant känner inte till produkten eller marknaden.
 5. Samma kontakt- eller ansvarspersoner finns kvar men bolaget, dess kontaktuppgifter eller bankkonto ändras upprepade gånger.
 6. Bolaget är detsamma men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.
 7. Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
 8. Betalningen riktas till en tredje part eller ett utländskt konto.
 9. Betalningen ska betalas in på flera konton.
 10. Betalningsarrangemangen förefaller inte förnuftiga eller väcker misstankar.
 11. Företaget går inte att hitta i registret över momsskyldiga även om affärsverksamheten är omfattande.

Som ansvarsfull företagare lönar det sig för dig att ta det till en rutin bedöma handelspartnernas verksamhet med hjälp av kännetecknen i tillvägagångssättet Känn din kund.

Därtill lönar det sig att meddela sina iakttagelser direkt till Skatteförvaltningen på tipsblanketten. Konkurrensförutsättningarna blir bättre för dig som ansvarsfull företagare när de oärliga aktörerna inte konkurrerar på samma marknad.

Vad följer om du är delaktig i oärlig verksamhet?

Om du inte har varit tillräckligt omsorgsfull kan du själv bli tvungen att betala skatterna även om du inte avsiktligt har deltagit i den andra partens oärliga verksamhet. Detta kan hända även om du själv inte har fått någon ekonomisk behållning av momsbedrägeriet som den andra parten har gjort.

Som köpare kan du förlora momsavdraget för anskaffningen. Som säljare kan din eventuella skattefria försäljning anses som skattepliktig.

Skatteförvaltningen kan kontakta företagen om det har uppdagats att företagens handelspartner har handlat i strid med bestämmelserna om momsbeskattning. Syftet med kontakten är att hjälpa företaget att identifiera en tillförlitlig handelspartner och att berätta om eventuella påföljder om företaget gör anskaffningar genom ett företag som handlat i strid med momsbestämmelserna.

Läs de sakkunnigas tips om hur du undviker att bli delaktig i en bedrägerikedja:

Momsbedrägeri i företagens affärsverksamhet - Identifiera en oärlig handelspartner (Youtube)

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2021