Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När är en försäkringstagare försäkringspremieskattskyldig?

I regel är det försäkringsgivaren, det vill säga exempelvis försäkringsbolaget, som är skattskyldig för de försäkringspremier som den fått på basis av försäkringsavtal. I vissa situationer har försäkringstagaren dock ansvaret för försäkringspremieskatten. Då ska privatpersonen eller företaget som har tagit försäkringen registrera sig som försäkringspremieskattskyldig och också deklarera och betala försäkringspremieskatten.

Försäkringstagaren är skattskyldig om denne betalar försäkringspremien till en försäkringsgivare som inte bedriver försäkringsverksamhet i Finland. Då är det vanligtvis fråga om försäkringsgivare som bedriver försäkringsverksamhet utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I företagssökningen på ytj.fi kan försäkringstagaren kontrollera om försäkringsgivaren är införd i registret över försäkringspremieskattskyldiga. Om försäkringsgivaren inte är registrerad kan försäkringstagaren hos Skatteförvaltningen utreda om försäkringstagaren är försäkringspremieskattskyldig. Du kan kontakta Skatteförvaltningen per e-post: vakuutusmaksuvero(a)vero.fi.

Så här ska du registrera dig som försäkringspremieskattskyldig

Du kan registrera dig som försäkringspremieskattskyldig, anmäla ändringar i registreringsuppgifterna eller avsluta registreringen med företags- och organisationsdatasystemets blanketter Y1–Y6. Mer information om anmälningarna (ytj.fi).

Om du är privatperson kan du endast registrera dig med pappersblankett Y3. Om du redan har ett FO-nummer ska du använda pappersblankett Y6.

Ange på blanketten i punkten ”Tilläggsuppgifter” att du registrerar dig som försäkringspremieskattskyldig. Ange också tidpunkten då du vill att registreringen börjar. Bifoga till blanketten en fritt formulerad redogörelse där du beskriver hurdana försäkringar som utgör grunden för försäkringspremieskattskyldigheten.

Så här räknar du ut försäkringspremieskatten

Som försäkringspremieskattskyldig försäkringstagare ska du räkna ut skattebeloppet på basis av de försäkringspremier som du har betalat under månaden. Skattesatsen för försäkringspremieskatten är 24 %.

Exempel: Försäkringstagaren har betalat försäkringsbolaget 100 euro i försäkringspremier i november. Försäkringstagaren ska deklarera och betala 24 euro i skatt till Skatteförvaltningen. Försäkringspremieskatten för november ska deklareras och betalas senast den 12:e dagen i månaden efter skatteperioden, alltså i december. Läs mer: Så här deklarerar och betalar du försäkringspremieskatt

Exempel: När är försäkringstagaren försäkringspremieskattskyldig?

Exempel: Det finska bolaget A säljer företaget B som det äger. För företagsaffären tecknar bolaget A en så kallad företagsaffärsförsäkring (Warranty & Indemnity insurance) hos ett brittiskt försäkringsbolag. Försäkringsavtalet ingås med ett försäkringsbolag som finns utanför EES-området i Storbritannien. Bolaget har ingen filial i Finland. Försäkringsbolaget bedriver alltså inte försäkringsverksamhet i Finland.

I en sådan här situation ska bolaget A registrera sig som försäkringspremieskattskyldigt samt deklarera och betala försäkringspremieskatt till Skatteförvaltningen.

Exempel: En finsk privatperson tar en försäkring på sitt instrument hos ett amerikanskt försäkringsbolag. Eftersom försäkringsavtalet ingås med ett försäkringsbolag som finns utanför EES-området i Förenta staterna och bolaget inte har någon filial i Finland, bedriver det ingen försäkringsverksamhet i Finland. Försäkringstagaren ska registrera sig som skattskyldig samt deklarera och betala försäkringspremieskatt till Skatteförvaltningen.

Exempel: En privatperson tecknar en försäkring på sin rallybil hos ett brittiskt försäkringsbolag. Bilen är registrerad i Finland. Eftersom försäkringsbolaget inte har någon filial i Finland, bedriver detn ingen försäkringsverksamhet i Finland. Försäkringstagaren ska registrera sig som skattskyldig samt deklarera och betala försäkringspremieskatt till Skatteförvaltningen.

Exempel: Det svenska moderbolaget A för en internationell koncern tar en försäkring för hela koncernen hos ett brittiskt försäkringsbolag. I Finland har koncernen dotterbolaget B, vars rörelse omfattas av försäkringen.

Bolaget ingår försäkringsavtalet med ett försäkringsbolag som finns utanför EES-området i Storbritannien. Eftersom försäkringsbolaget inte har någon filial i Finland, bedriver detn ingen försäkringsverksamhet i Finland. Försäkringstagaren, det vill säga moderbolaget A, ska registrera sig som försäkringspremieskattskyldig i Finland samt deklarera och betala försäkringspremieskatt till Skatteförvaltningen.

Exempel: Ett finskt bolag tar en försäkring på en fastighet som finns i Finland. Eftersom försäkringsobjektet innebär en stor risk delas risken mellan flera försäkringsgivare. I denna situation är det fråga om så kallad koassurans.

Försäkringsgivarna är ett finskt försäkringsbolag, ett utländsk försäkringsbolag inom EES-området och ett försäkringsbolag utanför EES-området. Försäkringsbolaget utanför EES-området har inte grundat någon filial i Finland. Det finska försäkringsbolaget och försäkringsbolaget inom EES-området är införda i registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Försäkringspremieskattskyldigheten för varje försäkringsgivare bedöms självständigt. Det inhemska försäkringsbolaget och bolaget inom EES-området bedriver försäkringsverksamhet i Finland, alltså är de försäkringspremieskattskyldiga som försäkringsgivare. Eftersom försäkringsbolaget utanför EES-området inte har någon filial i Finland, bedriver det ingen försäkringsverksamhet i Finland. Försäkringstagaren ska registrera sig som försäkringspremieskattskyldig för andelen från försäkringsbolaget som finns utanför EES-området och betala försäkringspremieskatt på denna del av försäkringspremien.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.9.2022