Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Asuntolainan korkovähennys

Jos olet ottanut lainan oman vakituisen asunnon hankintaa varten, et voi enää vähentää asuntolainan korkoja verotuksessa. Vähennys on poistunut 1.1.2023 alkaen. Sama koskee myös asunnon peruskorjausta varten otetun lainan korkoja. Asuntolainan korot näkyvät infotietona esitäytetyssä veroilmoituksessa, mutta niitä ei enää vähennetä.

Lainan korot voit vähentää vain silloin, kun kyseessä on tulonhankkimisvelka. Tulonhankkimisvelka tarkoittaa sitä, että velka on otettu veronalaisen tulon hankintaa varten – esimerkiksi olet ostanut lainalla sijoitusasunnon, josta saat vuokratuloa.

Asuntolainan korkovähennyksen määrä eri vuosina

Asuntolainan korkovähennyksen määrä vuosittain
Asuntolainan korkojen maksuvuosi Koroista saa vähentää
2024 0 %
2023 0 %
2022 5 %
2021 10 %

Sijoitusasuntoon otetun lainan korkovähennys

Jos olet ottanut lainan sijoitusasunnon hankkimista varten, voit vähentää korot verotuksessa kokonaan. Kyseessä on silloin tulonhankkimisvelka eli laina, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Tulohankkimistoimintaa on esimerkiksi se, että annat asunnon vuokralle ja saat siitä tuloa.

Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista.

Tulonhankkimisvelan korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi vuokratulot ja osinkotulot. Jos pääomatuloja ei ole, 30 % koroista vähennetään ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja Kelan maksamat etuudet.

Alijäämähyvitys on enintään 1 400 euroa vuodessa. Puolisoilla enimmäismäärä on 2 800 euroa. Enimmäismäärään lisätään lapsikorotus, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta. Lue lisää alijäämähyvityksestä.

Muu asuntolaina

Vapaa-ajan asunnon hankintaa varten otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää verotuksessa. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuksi velaksi.

Jos asunto on annettu perheen täysi-ikäisen lapsen tai isovanhemman käyttöön joko ilman vuokraa tai huomattavasti alueen vuokratasoa alhaisemmalla vuokralla, asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuhun velkaan.

Esimerkiksi vapaa-ajan asunto on saattanut olla vuoden aikana sekä omassa käytössä että vuokrauskäytössä.

Vapaa-ajan asuntoon kohdistuvan lainan osuus katsotaan ajan suhteessa

  • vuokrauksen osalta tulonhankkimisvelaksi
  • oman käytön osalta kulutusluotoksi.

Korkokulut vähennetään verotuksessa lainan käyttötarkoituksen mukaan. Käyttötarkoituksen muutokset voit ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. 

Myös ensiasunnon korkovähennys on poistunut 1.1.2023 alkaen.

Ensiasuntoa varten otettu laina poikkesi tavallisesta asuntolainasta siten, että ensiasunnon lainan korkojen perusteella sai 2 prosenttiyksikköä suuremman alijäämähyvityksen kuin muun asuntolainan perusteella. Myöskään tätä alijäämähyvitystä ei enää saa. 

Asuntoa pidettiin ensiasuntona, jos seuraavat ehdot täyttyivät:

  • Asunto oli sinun tai perheesi asuinkäytössä.
  • Omistit asunnosta vähintään puolet.
  • Et ollut aikaisemmin omistanut vähintään puolta vakituisena asuntona käyttämästäsi asunnosta.

Enää korkoja ei siis voi vähentää, mutta saatat tarvita tätä tietoa, jos korjaat vuoden 2021 tai 2022 veroilmoitusta oikaisuvaatimuksella.

Lue lisää alijäämähyvityksestä.

Ilmoita tulonhankkimisvelan korkokulut Verohallintoon

Tulonhankkimisvelan korkokulut voidaan ottaa huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa.

Lue lisää verokortin muuttamisesta

Pankki ilmoittaa korot esitäytetylle veroilmoitukselle

Pankki ilmoittaa lainan ja lainan korot Verohallintoon lopullista verotusta varten, ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Myös asuntovelan korot näkyvät veroilmoituksessa, mutta niitä ei vähennetä. 

Tarkista korkotiedot ja lainan käyttötarkoitus. Jos velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen väärin, ilmoita lisätiedoissa lainan oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2024