Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työskenteletkö Pohjoismaassa – verosi voidaan siirtää siihen Pohjoismaahan, jolla on verotusoikeus

Pohjoismaiden välillä on sopimus veron kannosta ja siirrosta (ns. Trekk-sopimus). Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa verojen maksaminen siihen Pohjoismaahan, jolla on palkkatuloon verotusoikeus. Jos verot kuitenkin on maksettu eri Pohjoismaahan kuin millä on verotusoikeus, verot siirretään verohallintojen välillä siihen valtioon, jossa palkkatulo verotetaan.

Lue lisää pohjoismaisesta Trekk-sopimuksesta 

Lue lisää verotuksesta pohjoismaisissa tilanteissa: Nordisk eTax

Suomeen liikaa perityt verot voidaan siirtää toiseen Pohjoismaahan

Jos asut Suomessa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, sinun pitää yleensä maksaa palkastasi veroa työskentelyvaltioon. Suomessa oleva työnantajasi on kuitenkin saattanut periä verot palkasta Suomeen. Jos olet maksanut Suomeen veroa palkasta, jonka verotusoikeus on toisella Pohjoismaalla, hae verojen siirtoa työskentelyvaltioon. Lue lisää, missä tilanteissa maksat veroa ulkomaille:

Töihin ulkomaille

Esimerkki: Asut Suomessa ja suomalainen työnantajasi lähettää sinut työskentelemään Tanskaan. Suomalainen työnantajasi perii edelleen ennakonpidätyksen Suomeen. Oleskelet Tanskassa yli 183 päivää 12 kuukauden aikana. Oleskelet viikonloput ja lomat Suomessa.

Palkkasi on Suomessa veronalaista, eikä niin sanottu kuuden kuukauden verovapaussääntö sovellu, koska Suomessa oleskelua on enemmän kuin keskimäärin 6 päivää kuukaudessa.

Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan sinun pitää maksaa palkasta veroja Tanskaan. Suomessa palkka verotetaan myös, mutta Suomen verotuksessa poistetaan kaksinkertainen verotus.

Ilmoita Tanskassa työskentelystä saamasi tulo veroilmoituksella ja vaadi kaksinkertaisen verotuksen poistamista Suomessa.  Pyydä samalla verojen siirtoa Suomesta Tanskaan Tanskan verotusta varten. Jos saat Suomessa veronpalautusta, veroa voidaan siirtää Tanskaan.

Anna veroilmoitus myös Tanskaan. Voit myös pyytää Tanskan veroilmoituksella verojen siirtämistä Suomesta Tanskaan. Selvitä verovelvollisuutesi Tanskassa Tanskan veroviranomaiselta.

Hae verojen siirtoa veroilmoituksella:

 • Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista veroilmoituksen tiedot.
 • Selvitä, mikä osa palkastasi maksetaan Suomessa tehdystä työstä. Korjaa esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvä palkan määrä OmaVerossa tai lomakkeella 50A
 • Ilmoita toisessa Pohjoismaassa työskentelystä saamasi palkka OmaVerossa tai lomakkeella 16A joko kohdassa 4 Ulkomaantyöskentely, johon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä tai kohdassa 3 Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä.
 • Rastita "Haen veron siirtämistä Suomesta toiseen Pohjoismaahan tai toisesta Pohjoismaasta Suomeen".
 • Selvitä vapaamuotoisella liitteellä työskentelyaikasi toisessa valtiossa ja millä perusteella toiselle Pohjoismaalle syntyy verotusoikeus palkkaasi.

Lue lisää tietojen ilmoittamisesta

Toiseen Pohjoismaahan liikaa perityt verot voidaan siirtää Suomeen

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa, sinun pitää yleensä maksaa palkastasi veroa Suomeen. Työnantajasi toisesta Pohjoismaasta on kuitenkin saattanut periä verot palkastasi kotivaltioonsa. Jos olet maksanut veroa toiseen Pohjoismaahan palkasta, jonka verotusoikeus on Suomella, hae verojen siirtoa Suomeen. Suomeen siirretyt verot  luetaan hyväksesi Suomen verotuksessa. Lue lisää, missä tilanteissa maksat verot Suomeen:

Tulet Suomeen töihin

Esimerkki: Asut Tanskassa ja tanskalainen työnantajasi lähettää sinut työskentelemään Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi. Oleskelet Suomessa yli 183 päivää 12 kuukauden aikana, jolloin Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan Suomelle muodostuu verotusoikeus palkkaasi. Työnantaja on kuitenkin perinyt palkastasi verot Tanskaan.

Työnantajasi olisi annettava tiedot palkastasi Suomessa tulorekisteriin. Jos työnantaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut palkkaasi tulorekisteriin, sinun pitää ilmoittaa veroilmoituksellasi Tanskasta maksettu palkka. Veroilmoituksellasi voit vaatia myös verojen siirtoa Tanskasta Suomeen.

Anna veroilmoitus myös Tanskaan. Voit myös pyytää Tanskan veroilmoituksella verojen siirtämistä Tanskasta Suomeen. Selvitä verovelvollisuutesi Tanskassa Tanskan veroviranomaiselta

Kun veroilmoitusta käsitellään Suomessa, Suomen Verohallinto pyytää Tanskan viranomaista siirtämään verot. Aloite verojen siirtoon voi tulla myös Tanskan veroviranomaisen tekemältä siirtotarjoukselta.

 • Hae verojen siirtoa veroilmoituksella:
  • Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista veroilmoituksen tiedot.
  • Jos et ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta tai tulot puuttuvat esitäytetyltä veroilmoitukselta, ilmoita puuttuvat tulot OmaVerossa tai paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset). Ilmoita tässä kohdassa ulkomaisen työnantajan maksama palkka työstä, jonka olet tehnyt Suomessa.

 • Hae verojen siirtoa vapaamuotoisella selvityksellä
  • Otsikoi vapaamuotoinen selvitys ”Haen verojen siirtoa Pohjoismaasta Suomeen (TREKK)”
  • Selvitä vapaamuotoisella liitteellä
   • nimesi, henkilötunnuksesi ja verovuosi
   • asuinvaltiosi
   • oleskelujaksosi Suomessa
   • työnantajasi nimi ja kotivaltio
   • työskentelyjaksosi Suomessa
   • Suomessa työskentelystä saamasi palkka ja siitä ulkomaille perityn veron määrä
   • jos työskentelet myös muualla kuin Suomessa, selvitä työskentelyaikasi ulkomailla ja tästä työskentelystä saamasi palkan määrä
  • postita selvitys osoitteeseen:

   Verohallinto
   PL 700
   00052 VERO

Lue lisää verotuksesta pohjoismaisissa tilanteissa: Nordisk eTax.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.10.2021