Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Eläkettä Suomesta ulkomaille

Suomesta saadusta eläkkeestä on yleensä maksettava verot Suomeen.

Suomen lainsäädännön mukaan Suomesta maksettavat eläkkeet voidaan verottaa Suomessa, vaikka eläkkeensaaja asuisi ulkomailla. Eläkkeen veroprosentti on sama kuin Suomessa asuvalla. Tulon määrä vaikuttaa veroprosenttiin aivan kuten Suomessa asuvillakin. Saat esimerkiksi eläketulovähennyksen ja invalidivähennyksen samoin perustein.

Hae tarvittaessa muutosta verokorttiin

Suomen ja asuinvaltion välinen verosopimus voi vaikuttaa eläkkeesi verotukseen.

Hae verokorttia OmaVerosta

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, voi eläkelaitos hakea sinun puolestasi verokorttia Verohallinnolta.

Ilmoita ulkomailta ja Suomesta saamasi tulot veroilmoituksella

Saat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Tarkista ja täydennä tarvittaessa.

Ilmoita tiedot Omaverossa

 

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla - vero.fi

Asuinvaltiolla on yleensä oikeus verottaa sinua myös ulkomailta saadusta tulosta. Kun saat tuloja Suomesta, muista ilmoittaa ne myös asuinvaltiosi verotuksessa.

Verosopimusten vaikutukset

Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset eivät yleensä estä Suomea verottamasta eläkettä. Tavallisesti verosopimuksessa on sovittu, että Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa. Silloin muutto ulkomaille ei muuta eläkkeen veroa Suomessa.

Lue lisää

Voit joutua maksamaan sairaanhoitomaksua Suomeen

Ulkomaille muuttovuotta seuraavien 3 vuoden ajan sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Maksu poistuu, jos saat Kelalta todistuksen siitä, että et ole Suomessa vakuutettu. Lisäksi vaaditaan, ettei Suomen tarvitse korvata sairaanhoitokulujasi uudelle asuinvaltiolle. Tätä säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Kun muuttovuodesta on kulunut 3 täyttä vuotta, Suomen sairaanhoitomaksua ei enää tarvitse maksaa, jos asut muualla kuin Euroopan talousalueella tai Sveitsissä. Sen sijaan ETA/Sveitsi-alueella asuvalle maksu voidaan määrätä, jos Suomen on korvattava sairaanhoitokulut uudelle asuinvaltiolle.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.

Kun asut ulkomailla

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle.
  • Jos olet Suomen kansalainen, ilmoita Digi- ja väestötietovirastoon muutokset muun muassa seuraaviin tietoihin: osoite, avioliiton alkaminen, avioero tai lasten syntymä. Lue lisää DVV:n sivuilta asumisesta ulkomailla

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020