Eläkettä Suomesta ulkomaille

Vaikka muuttaisit ulkomaille, Suomesta saadusta eläkkeestä on yleensä maksettava verot Suomeen.

Suomen lainsäädännön mukaan Suomesta maksettavat eläkkeet voidaan verottaa Suomessa, vaikka eläkkeensaaja asuisi ulkomailla. Vaikka asuisit ulkomailla, eläkkeesi veroprosentti on sama kuin Suomessa asuvalla. Tulon määrä vaikuttaa veroprosenttiin aivan kuten Suomessa asuvillakin. Saat esimerkiksi eläketulovähennyksen ja invalidivähennyksen samoin perustein.

Ilmoita ulkomailta ja Suomesta saamasi tulot veroilmoituksella

Saat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla

Verosopimusten vaikutukset

Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset eivät yleensä estä Suomea verottamasta eläkettä. Tavallisesti verosopimuksessa on sovittu, että Suomesta maksettava eläke verotetaan Suomessa. Silloin muutto ulkomaille ei muuta eläkkeen veroa Suomessa.

Jos asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta, lue lisää: Eläkettä Suomesta Espanjaan

Jos asut Portugalissa ja saat eläkettä Suomesta, lue lisää Eläkettä Suomesta Portugaliin.

Lue lisää eri maiden verosopimusten eläkkeitä koskevista määräyksistä ohjeesta Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Voit joutua maksamaan sairaanhoitomaksua Suomeen

Ulkomaille muuttovuotta seuraavien 3 vuoden ajan sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Maksu poistuu, jos saat Kelalta todistuksen siitä, että et ole Suomessa vakuutettu. Lisäksi vaaditaan, ettei Suomen tarvitse korvata sairaanhoitokulujasi uudelle asuinvaltiolle. Tätä säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Kun muuttovuodesta on kulunut 3 täyttä vuotta, Suomen sairaanhoitomaksua ei enää tarvitse maksaa, jos asut muualla kuin Euroopan talousalueella tai Sveitsissä. Sen sijaan ETA/Sveitsi-alueella asuvalle maksu voidaan määrätä, jos Suomen on korvattava sairaanhoitokulut uudelle asuinvaltiolle.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten. (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan. 
  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle. Katso verotoimistojen yhteystiedot .

Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta.

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.