Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Oletko palannut Suomeen kesken ulkomailla työskentelyn?

Ulkomailla työskentelystä saatu palkka voi olla Suomessa verovapaata (kuuden kuukauden säännön perusteella), jos työskentelet ulkomailla vähintään 6 kuukautta.

Jotta ulkomailla työskentelystä saatu palkka voi olla Suomessa verovapaata, voit oleskella Suomessa korkeintaan keskimäärin 6 päivää kuukaudessa. Jos poikkeuksellisesti kuitenkin Suomessa oleskeluun on pakottava ja odottamaton syy, voi Suomessa oleskelua olla tätä enemmän.

Ulkomailla työskentelystä saatu palkka voi olla verovapaata myös, vaikka ulkomailla työskentely poikkeuksellisesti päättyy ennen 6 kuukauden kulumista, jos päättymiseen on pakottava ja odottamaton syy.

Suomessa oleskeluun tai työskentelyn päättymiseen voi olla pakottava ja odottamaton syy esimerkiksi koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Verovapauden edellytyksenä on kuitenkin aina, että työskentelyvaltiolla on Suomen ja työskentelyvaltion välisen verosopimuksen mukaan verotusoikeus palkkaan tai että Suomella ja työskentelyvaltiolla ei ole verosopimusta.

Lue lisää: Koronaviruspandemian vaikutus ulkomaantyöskentelyn verotukseen (kuuden kuukauden sääntö ja pakottava syy)

Lisäksi on huomattava, että Suomessa tehtävään työhön kuuden kuukauden verovapaussääntö ei voi soveltua, vaan se koskee ainoastaan ulkomailla tehtävää työtä.  Suomessa tehdystä työstä (esimerkiksi etätyöstä) saatu palkka on aina Suomessa veronalaista tuloa.

Muista tarkistaa veroilmoituksesi

Ilmoita ulkomailla työskentelystä saamasi palkka OmaVerossa kohdassa Ulkomailta saadut ansiotulot- Työskentely, johon sovelletaan 6 kuukauden sääntöä tai lomakkeella 16A kohdassa 3 Ulkomaantyöskentely, johon vaadit sovellettavaksi kuuden kuukauden sääntöä.

Ilmoita työskentelyaika ja Suomessa oleskelupäivät näin

Jos työskentely on keskeytynyt ja sinulle tulee runsaasti Suomessa oleskelupäiviä pakottavasta ja odottamattomasta syystä, ilmoita työskentelyn päättymispäiväksi alkuperäinen suunniteltu ulkomaantyöskentelyn päättymispäivä.

Jos ulkomaantyöskentely on kokonaan päättynyt pakottavasta ja odottamattomasta syystä, ilmoita työskentelyn päättymispäiväksi toteutunut viimeinen työskentelypäivä.

Ilmoita kohdassa "Oleskelupäiviä Suomessa verovuoden aikana yhteensä" kaikki Suomessa oleskelupäivät (ilmoita siis myös ne Suomessa oleskelupäivät, joihin on ollut pakottava ja odottamaton syy). Liitä lisäksi vapaamuotoinen selvitys, jolla selvität seuraavat:

  • Erittele ilmoittamistasi Suomessa oleskelupäivistä ne päivät, joihin on ollut odottamaton tai pakottava syy
  • Millä perusteella katsot, että oleskeluun on ollut pakottava ja odottamaton, sinusta ja työnantajastasi riippumaton syy
  • Selvitä onko työskentelyvaltiolla verosopimuksen mukainen verotusoikeus palkkaasi.

Tarkista veroilmoitukselta, että työnantajasi on ilmoittanut Suomessa tehdystä työstä saadun palkan Suomessa veronalaisena palkkana. Tarvittaessa ilmoita palkka OmaVerossa tai lomakkeella 50A kohdassa Palkat, palkkiot ja korvaukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2021