Eläkettä Suomesta Espanjaan

Suomen ja Espanjan välillä on solmittu uusi verosopimus, joka tuli sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen. Uuden verosopimuksen mukaan maksat veroa Suomeen eläkkeestä, jota saat Suomesta. 

Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Yksityissektorin eläke verotetaan 3 ensimmäistä vuotta vain Espanjassa

Yksityissektorin eläkkeitä koskee kuitenkin kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 2019-2021, jolloin et maksa eläkkeestä veroa Suomeen. Tämä edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on sinulle veronalaista tuloa Espanjassa.

Jos Suomesta saamasi yksityissektorin eläke ei ole veronalaista Espanjassa, maksat  eläkkeestä veroa Suomeen heti 1.1.2019 alkaen.

Kolmen vuoden siirtymäsäännöksen soveltaminen siis edellyttää, että Suomesta saamasi eläke on yksityissektorin eläkettä ja se on veronalaista Espanjassa. Siirtymäsäännös voi soveltua Suomesta saamaasi eläkkeeseen, vaikka et tosiasiassa maksaisi eläkkeestä veroa Espanjassa siitä syystä, että kokonaistulosi jäävät alle tietyn rajan tai sinulla on paljon vähennyksiä, kunhan eläke on veronalaista Espanjassa.

Maksat kuitenkin eläkkeestä Suomeen sairaanhoitomaksun (sh-maksu), jos Suomi vastaa osaltasi sairaanhoidon kustannuksista Espanjalle.

Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero

Yleensä verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan henkilön asuinvaltion verotuksessa. Espanjan verosopimuksen mukaan kuitenkin eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan niin kutsutulla käänteisellä hyvityksellä. Vuosina 2019−2021 käänteinen hyvitys kuitenkin soveltuu vain niihin eläkkeisiin, joihin ei sovellu yllä mainittu kolmen vuoden siirtymäsäännös eli käytännössä seuraaviin eläkkeisiin:

  • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuva eläke, jonka olet itse ottanut
  • YEL- tai MYEL-vakuutukseen perustuva eläke
  • kansaneläke.

Jos asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta, yllä mainitusta eläkkeestä Suomessa määrättävästä verosta vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksamasi vero. Arvioi eläkkeestä Espanjaan maksettavan veron määrä ja ilmoita se OmaVerossa tai lomakkeella (6207a).

Laske tähän eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero samassa suhteessa kuin tämä eläke on kaikista Espanjassa veronalaista tuloista.

Esimerkki: Saat Suomesta itse otettuun vapaaehtoiseen eläkkeeseen perustuvaa eläkettä 20 000 e vuodessa. Lisäksi saat Suomesta 30 000 e vuodessa työeläkettä, johon soveltuu siirtymäsäännös. Sinulla ei ole muita Espanjassa veronalaisia tuloja. Maksat eläkkeistä Espanjaan veroa yhteensä 15 000 e. Itse otettuun vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero on 6 000 e (20 000/50 000 x 15 000).  

Huom.! Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen osalta kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Verokortit 2021

Saat  tiedon verokortista postitse joulu-tammikuun aikana. Tarkista, että tiedot ovat oikein. 

Esimerkki 1: Saat yksityissektorin eläkettä Suomesta. Verohallinto on huomioinut verokortillasi, että tästä eläkkeestä et maksa veroja Suomeen. Verohallinto on laskenut sinulle vain sairaanhoitomaksun kattavan verokortin.

Esimerkki 2: Saat Suomesta eläkettä, joka perustuu yrittäjäeläkkeeseen. Tällaisesta eläkkeestä maksat veroja Suomeen, koska siihen ei sovellu verosopimuksen mukainen 3 vuoden siirtymäaika. Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan verokortillasi, että tästä eläkkeestä sinun tulisi maksaa veroa Suomeen.

Esimerkki 3: Työkyvyttömyyseläkkeet eivät aina ole Espanjassa veronalaista tuloa. Tällöin eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen. Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan verokortillasi, että työkyvyttömyyseläkkeet verotetaan Suomessa.

Tarkista joulu-tammikuussa saamaltasi ennakkoperinnän päätökseltä, että tiedot ovat oikein. Ota yhteyttä Verohallintoon, jos tiedoissa on korjattavaa, jotta voimme tehdä sinulle uuden verokortin.

Tarvittaessa soita palvelunumeroomme (Henkilöasiakkaan kansainvälinen tuloverotus).

Veroilmoitus 2020

Saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä 2021. Tarkista, että tiedot ovat oikein.

Jos kolmen vuoden siirtymäsäännöstä ei ole huomioitu veroilmoituksellasi oikein, rastita Omaverossa tai lomakkeella 50A kohta Vaadin, että minua pidetään verosopimuksen mukaan ulkomailla asuvana ja anna vapaamuotoinen selvitys asiasta.   

Tarvittaessa korjaa Espanjaan maksetun veron määrä OmaVerossa tai lomakkeella 50A kohdassa Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys).

Jos omistat osakehuoneiston Suomessa, lue lisää:

Suomesta maksettujen eläkkeiden verotus vuoteen 2018 saakka

Suomen ja Espanjan välinen aikaisempi verosopimus, esti mm yksityisellä sektorilla ansaitun eläkkeen ja kansaneläkkeen verottamisen Suomessa.

Valtion ja kunnan palvelukseen perustuvat eläkkeet verotettiin kuitenkin Suomessa. Poikkeuksellisesti verotus siirtyi Espanjalle, jos olit ansainnut eläkkeen valtion tai kunnan liiketoiminnan palveluksessa, esimerkiksi VR:llä. Espanja verotti eläkkeen myös silloin, jos olit Espanjan kansalainen.

Verotusoikeuden siirtyminen asuinvaltiollesi Espanjalle  

Yksityissektorilta saamasi eläkkeen verotus voi siirtyä (3 vuoden siirtymäaikana 2019−2021) Espanjalle vain, jos muutat Espanjaan pysyvästi. Pysyvää muuttoa voidaan yleensä pitää selvänä ja varmana, jos sinulle ei enää jää kotia Suomeen. Jos sinulla on edelleen tosiasiallisesti asunto käytettävänään Suomessa ja myös oleskelet Suomessa runsaasti, edellytysten täyttymisen arviointi ei ole yksiselitteistä. Tällöin verosopimuksen mukaisen asuinvaltion määrittely vaatii erityisen huolellista kokonaistilanteesi tarkastelua.

Jos muutosta esitetään riittävä selvitys, yksityissektorin eläkkeen verotus siirtyy Suomesta Espanjaan silloin, kun kaikki seuraavista edellytyksistä ovat täyttyneet:

  1. Olet tehnyt Suomen väestörekisteriin ilmoituksen pysyvästä muutosta Espanjaan.
  2. Sinulla on pysyvä asunto Espanjassa.
  3. Espanjan veroviranomainen pitää sinua verotuksen kannalta Espanjassa asuvana. Tällä perusteella Espanja voi verottaa myös Suomesta saamiasi tuloja.

Hae verokorttia Suomen Verohallinnolta

Jos haluat, että eläkkeesi verotus siirtyy Espanjaan, voit hakea Suomesta verokorttia tätä varten. Tee hakemus OmaVerossa tai lomakkeella 6207a. Liitä hakemukseen Espanjan veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän valtioon (ns. asuinpaikkatodistus). Liitä mukaan myös selvitys pysyvästä asunnostasi Espanjassa, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, että olet luopunut Suomessa olevasta kodista. Selvitys voi olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys omistusasunnon antamisesta vuokralle.

Sairaanhoitomaksu maksetaan Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, Suomi yleensä korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten. (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.

Kun asut ulkomailla

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle.
  • Jos olet Suomen kansalainen, ilmoita Digi- ja väestötietovirastoon muutokset muun muassa seuraaviin tietoihin: osoite, avioliiton alkaminen, avioero tai lasten syntymä. Lue lisää DVV:n sivuilta asumisesta ulkomailla

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.