Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Asut Espanjassa ja saat eläkettä Suomesta

Kun asut Espanjassa ja saat Suomesta eläkettä, maksat siitä veroa sekä Suomeen että Espanjaan. Ilmoita Suomen verotuksessa verot, jotka olet maksanut Espanjaan. Suomi ottaa ne huomioon, niin että et joudu maksamaan kaksinkertaista veroa.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaa yleensä asuinvaltion verohallinto. Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin poikkeuksellisesti siinä maassa, josta eläke maksetaan. Tätä kutsutaan käänteiseksi hyvitykseksi.

Nämä eläkkeet ovat poikkeuksia:

  • eläke, jonka olet ansainnut julkisen sektorin palveluksesta. Veroa maksetaan molemmissa maissa, mutta kaksinkertainen verotus poistetaan Espanjassa eikä Suomessa.
  • eläke, joka perustuu liikennevakuutukseen tai vastaavaan riskivakuutukseen. Tästä eläkkeestä maksat veroa vain Espanjaan.

Harkitsetko muuttoa Espanjaan?

Suomen verotuksessa voidaan huomioida Espanjaan maksamasi verot, jos muutat pysyvästi Espanjaan tai asut jo pysyvästi siellä.

Pysyvää muuttoa voidaan yleensä pitää selvänä, jos sinulle ei enää jää kotia Suomeen. Jos sinulla on edelleen asunto käytettävissä Suomessa ja oleskelet paljon Suomessa, ei ole yksiselitteistä, täyttyvätkö pysyvän muuton edellytykset. Silloin tilannettasi pitää huolellisesti tarkastella kokonaisuutena, jotta verosopimuksen mukainen asuinvaltio voidaan määritellä.

Suomen verotuksessa voidaan ottaa huomioon Espanjaan maksamasi verot, jos kaikki nämä vaatimukset täyttyvät:

  • Olet antanut muutostasi riittävän selvityksen Verohallinnolle.
  • Olet tehnyt Suomen väestörekisteriin ilmoituksen pysyvästä muutosta Espanjaan.
  • Sinulla on pysyvä asunto Espanjassa.
  • Espanjan veroviranomainen katsoo, että verosopimuksen määritelmän mukaan asut Espanjassa. Tällä perusteella Espanja voi verottaa myös tuloja, jotka saat Suomesta.

Tee uusi verokortti eläketulolle

Jos haluat, että Espanjaan maksamasi vero hyvitetään jo eläketulon verokortissa, arvioi  Espanjaan maksamasi veron määrä.

Siirry OmaVeroon

Ohje: Näin teet verokortin eläketulolle OmaVerossa. Ilmoita arvio Espanjaan maksettavan veron määrästä vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset kohdassa Palkat, eläkkeet ja etuudet tai Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset. Vastaa Kyllä kysymykseen Maksatko Suomesta saamastasi eläkkeestä veroja toiseen maahan? ja ilmoita veron määrä.

Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 6207a: Lähdeverokortti tai verokortti – ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö. Ilmoita vero kohdassa Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys).

Liitä mukaan nämä asiakirjat, kun ensimmäisen kerran ilmoitat Espanjaan maksamasi veron verokorttihakemuksessa:

  • Espanjan veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta Espanjaan (ns. asuinpaikkatodistus).
  • selvitys pysyvästä asunnostasi Espanjassa, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
  • selvitys siitä, että olet luopunut Suomessa olevasta kodista. Selvitys voi olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys siitä, että olet antanut omistusasuntosi vuokralle.

Kun olet kerran tilannut verokortin eläkettä varten, Verohallinto lähettää sen jälkeen automaattisesti tiedon veroprosentista eläkkeenmaksajalle joka vuosi joulu-tammikuussa. Sinun ei tarvitse itse tilata verokorttia vuosittain, mutta muista tarkistaa Espanjaan maksetun veron määrä. Voit tarkistaa sen ennakkoperinnän päätöksestä. Löydät ennakkoperinnän päätöksen OmaVerosta: Valitse välilehti Yhteydenpito ja sen jälkeen kohdasta Päätökset ja kirjeet linkki Avaa päätökset ja kirjeet. Hae tarvittaessa muutosta verokorttiin.

Näin lasket, mikä osa Espanjaan maksamastasi verosta kohdistuu Suomen eläkkeeseen

Jos sinulla on Suomen eläkkeen lisäksi muitakin tuloja, joista maksat veroa Espanjaan, sinun pitää selvittää, kuinka suuri osa kaikista Espanjaan maksamistasi veroista liittyy Suomen eläkkeeseen. Laske siis, kuinka paljon veroa maksat Espanjaan nimenomaan Suomesta saamasi eläkkeen perusteella. Kun lasket tätä veroa, ota huomioon kaikki Espanjassa veronalaiset tulot mutta vähennä niistä niiden hankkimisesta johtuneet menot.

Esimerkki: Saat Suomesta yksityissektorin palvelukseen perustuvaa työeläkettä 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi sinulla on muuta Espanjassa veronalaista tuloa 31 000 euroa vuodessa. Tähän tuloon kohdistuu tulonhankkimismenoja 1 000 euroa.
Maksat eläkkeestä ja muista tuloista Espanjaan veroa yhteensä 15 000 euroa.
Laske Suomesta saamaasi yksityissektorin työeläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero näin:  
Jaa Suomesta saamasi eläke (20  000 euroa) kaikkien Espanjassa verotettavien tulojen yhteismäärällä (20  000 e + 31  000 e = 51  000 e), josta on vähennetty tulonhankkimismenot 1  000 euroa. Kerro tulos veron määrällä eli 15  000 eurolla: 
20  000 e / (51  000 e - 1 000 e) x 15  000 e = 6 000 e
Suomesta saadun eläkkeen verojen osuus Espanjaan maksamistasi veroista on siis 6 000 euroa.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista, että Suomesta saamasi tulot ja vähennykset ovat oikein esitäytetyssä veroilmoituksessa. Eläkelaitos ilmoittaa Suomen eläkkeet tulorekisteriin, josta Verohallinto saa tiedot. Tarkista erityisesti, että Espanjaan maksamasi vero on huomioitu oikeanmääräisenä veroilmoituksessa.

Siirry OmaVeroon

Ohje: Veroilmoituksen täyttöohje - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla kohta Ansiotuloa olevat eläkkeet, jotka maksaja ilmoittaa tulorekisteriin ja siinä erityisesti kappale Eläketulo ja ulkomaille maksettavat verot (käänteinen hyvitys).

Huom! Muista tarkistaa Espanjaan maksetun veron määrä uudelleen, kun Espanjaan maksettu lopullinen veron määrä on selvinnyt. Jos korjaat veron määrää, tarkista ensin onko verotuksesi päättynyt. Oman verotuksesi päättymispäivän näet verotuspäätöksestä. Näin löydät verotuspäätöksen OmaVerosta. Jos verotuksesi ei ole päättynyt, korjaa viipymättä veron määrä veroilmoituksen täyttöohjeen mukaisesti. Jos huomaat virheen vasta verotuksen päättymisen jälkeen, tee oikaisuvaatimus.

Lisätietoa esitäytetyn veroilmoituksen antamisesta ja määräpäivistä.

Maksat sairaanhoitomaksun Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, yleensä Suomi korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua. Se on alle 2 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset. Sairaanhoitomaksu on laskettu mukaan Suomen verokortin ennakonpidätysprosenttiin.

Suomen ja Espanjan välinen verosopimus on muuttunut vuonna 2019

Nykyinen Suomen ja Espanjan välinen verosopimus on ollut voimassa vuodesta 2019 lähtien. Sopimus muutti Suomesta saatujen eläkkeiden verotusta niin, että vuoden 2022 alusta lähtien myös Suomesta saadut yksityissektorin työeläkkeet verotetaan Suomessa.

Verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys). 

Lue lisää eläkkeiden verotuksesta siirtymäaikana 2019-2021 syventävästä vero-ohjeesta vuodelta 2020, luku 6.3.3.2 Kolmen vuoden siirtymäsäännös (2019-2021)

Muutatko pois Suomesta?

Kun muutat pois Suomesta, sinun täytyy tehdä muuttoilmoitus ja huolehtia veroasioista. 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023