Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Saatko eläkettä Suomesta Espanjaan vuodesta 2022 alkaen?

Suomen ja Espanjan välillä on solmittu uusi verosopimus, jota on sovellettu vuodesta 2019 alkaen. Sopimuksen mukaan maksat veroa Suomeen eläkkeestä, jota saat Suomesta, vaikka asuisit Espanjassa.

Yksityissektorin eläkkeitä on kuitenkin koskenut kolmen vuoden siirtymäaika vuosina 2019–2021, jolloin niistä ei ole tarvinnut maksaa veroa Suomeen. 1.1.2022 alkaen maksat veroa Suomessa myös yksityissektorin työeläkkeestä.

Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutukseen tai vastaavaan muuhun riskivakuutukseen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero

Yleensä verosopimusten mukaan mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan henkilön asuinvaltion verotuksessa. Kuitenkin Espanjan verosopimuksen mukaan eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta eläke maksetaan (ns. käänteinen hyvitys).

Jos Espanjassa asuessasi saat Suomesta eläkettä, josta sinun on maksettava veroa Suomeen, Suomen verotuksessa vähennetään tästä eläkkeestä Espanjaan maksamasi vero. 

Jos sinulla on Suomen eläkkeen lisäksi muitakin veronalaisia tuloja Espanjassa, laske kaikkien tulojesi suhteessa, kuinka paljon Suomesta saamaasi eläkkeeseen kohdistuu Espanjan veroa. Kun lasket Suomesta saamaasi eläkkeeseen kohdistuvaa Espanjan veroa, laskussa huomioidaan Espanjassa veronalaiset tulot siten, että niistä on vähennetty niiden hankkimisesta johtuneet menot.

Esimerkki:

Saat Suomesta yksityissektorin palvelukseen perustuvaa työeläkettä 20 000 e vuodessa. Lisäksi sinulla on muuta Espanjassa veronalaista tuloa 31 000 e vuodessa ja tähän tuloon kohdistuu tulonhankkimismenoja 1 000 euroa. Maksat tuloista Espanjaan veroa yhteensä 15 000 e. Suomesta saatuun yksityissektorin työeläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero lasketaan seuraavasti:  

Suomesta saatu eläkesumma 20 000 jaetaan kaikkien Espanjassa verotettavien tulojen yhteismäärällä 20 000 + 31 000 = 51 000, josta on vähennetty tulonhankkimismenot 1 000 ja kerrotaan tulos Espanjan veron määrällä 15 000. 

20 000/(51 000-1000) x 15 000 = 6000

Siten Suomesta saatuun yksityissektorin työeläkkeeseen kohdistuva Espanjan vero on 6 000 euroa.

Huom! Julkisesta palveluksesta ansaitun eläkkeen kaksinkertainen verotus poistetaan kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Espanjassa.

Verokortit 2022

Saat tiedon verokortista postitse joulu–tammikuun aikana.

Verohallinto on pyrkinyt ottamaan huomioon verokortillasi, että maksat eläkkeestäsi veroa Suomeen.

Verokortti tulee voimaan vasta 1.2.2022. Tammikuun 2022 eläkkeenmaksussa eläkkeenmaksajat käyttävät vielä edellisen vuoden verokortteja. Tällöin tammikuun eläkkeestä peritään verovuoden 2021 mukaisesti vain sairaanhoitomaksu, jolloin veroa kertyy liian vähän.  

Jos maksat eläkkeestäsi veroa myös asuinvaltioosi Espanjaan, voidaan Espanjaan maksettavat verot ottaa huomioon Suomen veroprosentilla. Voit vaatia hyvitystä Suomen verotuksessa hakemalla muutosta verokorttiisi. Arvioi tällöin Espanjaan maksamasi veron määrä.

Verokortin muuttamisella ei kuitenkaan ole kiire. Voit tehdä sen myöhemminkin ja vaatia samalla hyvitystä Suomen verotuksessa koko vuoden osalta (käänteistä hyvitystä).

Ilmoita arvio Espanjaan maksettavan veron määrästä OmaVerossa kohdassa

  • Palkat, eläkkeet ja etuudet tai
  • Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeet ja suoritukset.

Paperilomakkeella (6207a) vero ilmoitetaan kohdassa Ulkomaille maksetun veron hyvittäminen (käänteinen hyvitys).

Jos muutat pysyvästi Espanjaan   

Jos muutat pysyvästi Espanjaan, anna Verohallinnolle selvitys muutosta.

Pysyvää muuttoa voidaan yleensä pitää selvänä, jos sinulle ei enää jää kotia Suomeen. Jos sinulla on edelleen tosiasiallisesti asunto käytettävänäsi Suomessa ja oleskelet paljon Suomessa, pysyvän muuton edellytysten täyttyminen ei ole yksiselitteistä. Tällöin verosopimuksen mukaisen asuinvaltion määrittely vaatii huolellista kokonaistilanteesi tarkastelua.

Suomen verotuksessa voidaan ottaa huomioon Espanjaan maksamasi verot, kun

  • olet antanut muutostasi riittävän selvityksen Verohallinnolle,
  • olet tehnyt Suomen väestörekisteriin ilmoituksen pysyvästä muutosta Espanjaan,
  • sinulla on pysyvä asunto Espanjassa ja
  • Espanjan veroviranomainen pitää sinua verosopimuksen mukaan Espanjassa asuvana. Tällä perusteella Espanja voi verottaa myös Suomesta saamiasi tuloja.

Hae verokorttia Suomen verohallinnolta

Jos haluat, että verokortillasi otetaan huomioon Espanjaan maksamasi verot, hae muutosta verokorttiisi  OmaVerossa tai lomakkeella 6207a.

Liitä hakemukseen Espanjan veroviranomaisen antama todistus maailmanlaajuisesta verovelvollisuudesta tähän valtioon (ns. asuinpaikkatodistus). Liitä mukaan myös selvitys pysyvästä asunnostasi Espanjassa, esimerkiksi kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, että olet luopunut Suomessa olevasta kodista. Selvitys voi olla esimerkiksi kopio kauppakirjasta, todistus vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai selvitys omistusasunnon antamisesta vuokralle.

Sairaanhoitomaksu maksetaan Suomeen

Vaikka asuisit pysyvästi Espanjassa, Suomi yleensä korvaa sairaanhoitokulusi Espanjalle. Sen vuoksi sinun on maksettava Suomeen vakuutetun sairaanhoitomaksua, joka on alle 2 % eläkkeestä. Sairaanhoitokulujen korvaamista säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetukset. Sairaanhoitomaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.

Muistilista ulkomaille muuttavalle

Tee muuttoilmoitus ulkomaan osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon.

  • Verohallinto saa automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta.
  • Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen Digi- ja väestötietovirastoon, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Tulosta lomake tilapäisen osoitteen ilmoittamista varten (3817). Lomakkeen sijaan voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeestä täytyy käydä ilmi nimi, henkilötunnus, uusi osoite ja päivämäärä, josta alkaen muutos tulee voimaan.

Kun asut ulkomailla

  • Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomaan oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta Digi- ja väestötietovirastoon ja Verohallinnolle.
  • Jos olet Suomen kansalainen, ilmoita Digi- ja väestötietovirastoon muutokset muun muassa seuraaviin tietoihin: osoite, avioliiton alkaminen, avioero tai lasten syntymä. Lue lisää DVV:n sivuilta asumisesta ulkomailla

Selvitä Kelasta säilytkö Suomen sosiaaliturvan piirissä tai vastaako Suomi sairaanhoitosi kustannuksista uudelle asuinvaltiollesi.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2022