Ulkomaalaispalautus

Jos Suomessa alv-rekisteriin merkitty yritys hankkii tavaroita ja palveluita ulkomailta, hän voi hakea takaisin ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron. Arvonlisäveron palauttamista voi hakea, jos tavarat ja palvelut on ostettu toisesta maasta, jossa yritys ei ole alv-velvollinen harjoittamastaan myynnistä. Myös tavaran maahantuonnin yhteydessä maksettu vero voidaan palauttaa. 

Ulkomaisella yrityksellä on vastaavasti tietyin edellytyksin oikeus saada palautuksena Suomesta ostetun tavaran tai palvelun ostohintaan sisältyvä arvonlisävero. 

Palautusta toisesta EU-maasta haetaan ALVEU-verkkopalvelussa

Kun hakijana on suomalainen yritys joka hakee ulkomaalaispalautusta toisesta EU-maasta, hakemus tehdään sähköisesti ALVEU-palvelussa. Hakemus täytetään ja lähetetään palvelun kautta. Palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnisteella. Yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka tekee hakemuksen itse, voi kirjautua ALVEU-palveluun verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Ulkomaalaispalautusta voi hakea myös EU:n ulkopuolisesta maasta

EU-maiden ulkomaalaispalautuksen kaltainen palautusmenettely on käytössä myös eräissä muissa maissa. Palautusta haetaan kirjallisesti kunkin maan toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemus on tehtävä palautusmaan määräämässä ajassa. Tarkempia ohjeita palautusmenettelystä saa palautusmaan veroviranomaiselta.

Toisen EU-maan yrittäjä voi hakea alv-palautusta Suomesta

Toisessa EU-maassa toimiva alv-velvollinen yritys voi hakea alv-palautusta Suomesta. Yrityksen on tehtävä arvonlisäveron palautushakemus oman maansa veroviranomaisen ylläpitämässä sähköisessä verkkopalvelussa.

EU:n ulkopuolisen yrityksen on haettava alv-palautusta kirjallisesti

Myös EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta Suomesta. Jos EU:n ulkopuolella toimiva yritys ei ole harjoittamastaan myynnistä Suomessa verovelvollinen eikä hänellä ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, hän voi saada takaisin Suomessa hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron. Hakemus tehdään kirjallisesti Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella suomen, ruotsin tai englannin kielellä.