Muutokset yrityksen toiminnassa

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava monista toiminnassaan tapahtuneista muutoksista sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tilikauden muutos sekä osoitteen tai yhteystietojen vaihtuminen.

Useimmista muutoksista ilmoitetaan muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella, jonka saa osoitteesta www.ytj.fi. Tällä lomakkeella yritykset ja yhteisöt ilmoittavat muutoksista myös Verohallinnon rekistereihin kuten esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.