Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muutokset toiminnassa ja toiminnan päättyminen – valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat

Valtion laitokset, kunnat ja seurakunnat ilmoittavat Verohallintoon toiminnassaan tapahtuneista muutoksista muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Lomakkeella ilmoitetaan muuttuneet yhteystiedot sekä muutokset Verohallinnon rekistereihin. Näitä ovat esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri.

Myös toiminnan päättymisestä ilmoitetaan muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Tällöin siihen on liitettävä myös päätös yhteisön lakkauttamisesta. Jos yhteisöllä on hallinnassaan huoneisto-osakkeita tai kiinteistöjä, pitää ilmoitukseen liittää myös selvitys siitä, kenelle huoneisto-osakkeet ja kiinteistöt yhteisön purkautumisen jälkeen siirtyvät.

Kuntaliitokset ja seurakuntaliitokset

Kuntaliitostilanteissa ja muissa organisaatioiden rakennemuutoksissa ilmoitetaan toiminnan päättymisestä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4. Kunta- ja seurakuntaliitostilanteissa ilmoitetaan lisätietona Y-tunnus, joka jää käyttöön vastaanottavalle tai muodostuvalle kunnalle tai seurakunnalle. Jos vastaanottavan kunnan tai seurakunnan nimi muuttuu, on vastaanottavan kunnan tai seurakunnan ilmoitettava nimenmuutos muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4.

Jos useita kuntia tai seurakuntia yhdistyy ja päätetään perustaa kokonaan uusi kunta tai seurakunta, haetaan uudelle muodostuvalle yhteisölle uusi Y-tunnus perustamisilmoituksella Y1. Tällöin kaikki lopettavat kunnat täyttävät oman lopettamisilmoituksensa ja liittävät siihen lakkauttamispäätökset sekä tiedot mahdollisten kiinteistöjen tai huoneistojen omistuksen siirtymisestä.

Kuntaliitoksista ja seurakuntaliitoksista on hyvä ilmoittaa Verohallintoon jo etukäteen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös liitoksesta on tehty. Tällöin rekisteritiedot saadaan ajan tasalle heti liitoksen voimaantulon jälkeen.

Perustamisilmoituslomakkeen Y1 ja muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeen Y4 saa osoitteesta ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteella PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2015