Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Omistajanvaihdokset yhtiön toiminnassa

Omistajavaihdokset vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten yhtiö tai osuuskunta voi vähentää edellisten vuosien tappiot.

Tappioiden vähentäminen ja poikkeuslupa

Jos avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön tai osuuskunnan omistuksesta tai osuuksista yli puolet vaihtuu, edellisten vuosien tappioita ei voi enää vähentää. Vähentämiseen voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa. Hakemuksen voi tehdä se yhtiö tai osuuskunta, jonka tappioista tai yhtiöveron hyvityksistä on kysymys. Lue lisää poikkeuslupahakemuksesta ohjeesta Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos (kohta 3).

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on aina ilmoitettava yhtiömiesten vaihtumisesta

Kun avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet vaihtuvat tai heidän yhtiöosuutensa muuttuvat, on kyse samalla yhtiösopimuksen muutoksesta. Kaikkien yhtiömiesten on allekirjoitettava uusi yhtiösopimus.

Ilmoita muutokset kaupparekisteriin 3 kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Voit ilmoittaa tiedot YTJ-palvelussa. Liitä mukaan uusi yhtiösopimus.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.9.2022