Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tilikauden muutokset yritystoiminnassa

Tilikauden muutoksesta pitää ilmoittaa Verohallinnolle, koska tilikausi määrää yrityksen verovuoden. 

Ilmoita tilikauden muutoksesta muutosilmoituksella. Yksi ilmoitus riittää: tiedot menevät sekä Verohallinnolle että kaupparekisteriin.

Ilmoita tilikauden muutoksesta (YTJ)

Ilmoita muutoksista viimeistään 2 kuukautta ennen kuin nykyinen tilikausi päättyy. Muutos tulee voimaan vasta, kun ilmoitukseksi on käsitelty. Tilikautta ei voi muuttaa takautuvasti. 

Tarkempaa tietoa eri yritysmuodoille

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamisesta päättää aina yhtiökokous.

Osuuskunnan tilikaudesta määrätään osuuskunnan säännöissä. Tilikauden muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous.

Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Samana vuonna voi siis päättyä useita tilikausia, joiden tulot lasketaan yhteen ja verotetaan samana vuonna.

Jos pidät yhdenkertaista kirjanpitoa, tilikautesi on aina kalenterivuosi. Et siis voi muuttaa tilikautta, ellet siirry kahdenkertaiseen kirjanpitoon. 

Jos pidät kahdenkertaista kirjanpitoa, tilikautesi voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi. Jos haluat muuttaa tilikautta, tilikauden pituus voi tilapäisesti olla myös pitempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta.

Tilikausi vaikuttaa siihen, minkä kalenterivuoden verotuksessa yritystulo otetaan huomioon.

Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Samana vuonna voi siis päättyä useita tilikausia, joiden tulot lasketaan yhteen ja verotetaan samana vuonna.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Tilikausi voi tilapäisesti olla myös lyhyempi tai pidempi esimerkiksi silloin, jos yritys haluaa muuttaa tilikautta. Tilikausi on kuitenkin aina enintään 18 kuukautta.

Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Samana vuonna voi siis päättyä useita tilikausia, joiden tulot lasketaan yhteen ja verotetaan samana vuonna.

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tilikaudesta on sovittu yhtiösopimuksessa, tilikauden muuttaminen vaatii muutoksen yhtiösopimukseen. Yhtiön pitää ilmoittaa yhtiösopimuksen muutoksesta kaupparekisteriin. Tee ilmoitus 3 kuukauden kuluessa siitä, kun uusi yhtiösopimus on allekirjoitettu. Liitä ilmoitukseen uusi, muuttunut yhtiösopimus.

Yhdistyksen tai säätiön tilikaudesta määrätään säännöissä.

Tilikauden muutoksesta on ilmoitettava Verohallinnon lisäksi myös säätiörekisteriin, yhdistysrekisteriin tai kaupparekisteriin, jos yhdistys tai säätiö kuuluu johonkin näistä rekistereistä.

Liitä ilmoitukseen selvitys siitä, että yhdistyksen sääntöjä on muutettu tai tilikauden muutoksesta on tehty muu tarvittava päätös.

Yhdistyksen on ilmoitettava tilikauden muutoksesta ensin yhdistysrekisteriin ja vasta sitten ytj.fi-palvelussa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2020