Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Muutokset Suomessa harjoitetussa toiminnassa – ulkomainen yritys

Yritystoiminnassa tapahtuvista muutoksista täytyy ilmoittaa Verohallinnolle. Yritystoiminnan muutokset voivat vaikuttaa verotukseen esimerkiksi niin, että yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa tai tuloverotuksessa.

Muutoksista on ilmoitettava, jos toiminta muuttuu olennaisesti

Yrityksen on ilmoitettava Verohallinnolle, jos yrityksen toiminta Suomessa muuttuu olennaisesti siitä, mitä yritys on rekisteröinnin yhteydessä ilmoittanut. Muutos saattaa vaikuttaa arvonlisä-, työnantaja- tai tuloverovelvoitteisiin Suomessa.

Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi

  • uusi urakkasopimus
  • uudenlainen liiketoiminta
  • Suomessa harjoitetun toiminnan jatkuminen oletettua pidempään
  • työntekijöiden aiottua pidempi oleskelu Suomessa.

Myös rekisteri- tai yhteystietojen muutokset on ilmoitettava

Jos ulkomaisen yrityksen rekisteritiedot (esim. nimi- tai yhteystiedot, palkanmaksu, arvonlisäverovelvollisuus) muuttuvat tai toiminta keskeytyy, yrityksen täytyy ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle.

Miten muutoksista ilmoitetaan?

Muutoksista ilmoitetaan Y-lomakkeella, joka valitaan yritysmuodon mukaan:

  • Y4: ulkomaiset yhteisöt
  • Y5: suomalaisia henkilöyhtiöitä (ay tai ky) vastaavat ulkomaiset yritykset
  • Y6: ulkomaiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat.

Y-lomakkeita saa osoitteesta www.ytj.fi. Lomake postitetaan osoitteeseen PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Kun muutokset koskevat yrityksen toimintaa, on muutosilmoituksen liitteenä annettava selvitys toiminnasta

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017