Sosiaalivakuutusmaksut

Jokaiselle tulolajille on määritelty etukäteen, minkä eri sosiaalivakuutusmaksujen alainen tulo on. Jokaisella tulolajilla on siten oletusarvo, jonka mukaan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Jos tulo maksetaan oletusarvon mukaisesti, työnantajan ei ilmoittaessaan tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin. Tiedon käyttäjät määräävät sosiaalivakuutusmaksut maksajan ilmoittaman tulolajin perusteella.

Joidenkin tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen perusteet voivat vaihdella tilanteen mukaan, vaikka maksaja olisi sama. Sosiaalivakuutusmaksun maksaminen voi vaihdella esimerkiksi sen mukaan, onko suoritus maksettu palvelussuhteessa vai ei. Näissä tilanteissa maksaja voi muuttaa tulolajin sosiaalivakuutusmaksun oletusarvoa ilmoittamalla poikkeavan vakuuttamistiedon.

Tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksun perusteet voivat vaihdella, ovat

 • aloitepalkkio (202)
 • hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (308)
 • henkilöstölle annettu rahalahja (310)
 • kokouspalkkio (210)
 • luentopalkkio (214)
 • luottamustoimipalkkio (215)
 • muista luontoiseduista peritty korvaus (407)
 • muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315)
 • muu luontoisetu (317)
 • palkka yhteissumma (101)
 • palkkio työsuhdekeksinnöstä (326)
 • osakepalkkio (320)
 • sairausajan osapalkka (219)
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti (226)
 • voittopalkkio (233) 
 • vakuutuspalkka (352)
Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018