Tulorekisteri suorituksen maksajille

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää suorituksen maksajien ilmoittamisvelvollisuuksia. Suorituksen maksajalla tarkoitetaan palkan maksajaa esimerkiksi työnantajaa ja etuuden maksajaa. 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen. Suorituksen maksaja on ilmoitusvelvollinen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot.

Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon ohjelmistosta tai etuuden maksajan järjestelmästä on rakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin. Tiedot voidaan ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella tai lataamalla tiedot tiedostona latauspalvelussa. Palkkatiedot voidaan ilmoittaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella. Eläke- ja etuustietoja ei voi ilmoittaa paperilomakkeella.

Perustietoa tulorekisteristä:

Yrittäjälle

Taloyhtiölle

Yhdistyksille ja säätiöille

Julkisyhteisö maksajana

Miten työnantajamaksut muodostuvat?

Suorituksen maksaja eli työnantaja ilmoittaa tiedot vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot. Tiedon käyttäjät saavat tiedot tulorekisteristä automaattisesti omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaan ja muodostavat tiedon perusteella työnantajamaksut, kuten sairausvakuutusmaksut, vakuutusmaksujen laskut ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työnantajamaksut maksetaan suoraan tiedon käyttäjille. Tulorekisteristä ei siis löydy työnantajamaksujen maksamiseen liittyviä tietoja, kuten viitteitä tai tilinumeroita.

Tarvittaessa tiedon käyttäjät valvovat ilmoitusten sisältöä ja pyytävät  tarvittaessa työnantajalta selvitystä ilmoituksen virheistä tai puutteista. Työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin.

Jos työnantaja ei ole ilmoittanut tietoja tulorekisteriin, voi siitä seurata seuraamusmaksuja, jotka tiedon käyttäjät määräävät.