Tulorekisteri suorituksen maksajille

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää suorituksen maksajien ilmoittamisvelvollisuuksia. Suorituksen maksajalla tarkoitetaan palkan maksajaa esimerkiksi työnantajaa ja etuuden maksajaa. 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen. Suorituksen maksaja on ilmoitusvelvollinen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot vain yhden kerran tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot.

Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Tällöin palkkahallinnon ohjelmistosta tai etuuden maksajan järjestelmästä on rakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin. Tiedot voidaan ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella tai lataamalla tiedot tiedostona latauspalvelussa. Palkkatiedot voidaan ilmoittaa vain erityisestä syystä paperilomakkeella. Eläke- ja etuustietoja ei voi ilmoittaa paperilomakkeella.

Perustietoa tulorekisteristä:

Yrittäjälle

Tilitoimistolle

Taloyhtiölle

Yhdistyksille ja säätiöille

Julkisyhteisö maksajana