Työnantajan erillisilmoitus tulorekisterissä

Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan tietoja, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan. Työnantaja antaa kohdekuukaudelta vain yhden työnantajan erillisilmoituksen.

Työnantajan erillisilmoituksella työnantaja ilmoittaa:

  • kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella lasketun työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset

    tai
  • Ei palkanmaksua -tiedon, jos säännöllinen työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkoja kyseisen kuukauden aikana

    tai
  • työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismääräksi 0 euroa, jos kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten perusteella ei makseta sairausvakuutusmaksua.

Työnantaja antaa kerran kuukaudessa vain yhden työnantajan erillisilmoituksen. 

Infograafi, jossa on kuvattu milloin työantajan erillisilmoitus annetaan.

 

Lue lisää:

Kuka antaa työnantajan erillisilmoituksen?

Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain sähköisesti