Työnantajan erillisilmoitus

Ilmoita työnantajan erillisilmoituksella toinen seuraavista:

työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ja siitä tehdyt vähennykset

Ei palkanmaksua -tieto.

Anna ilmoitus viimeistään kohdekuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Yrityksen verokauden pituus ei vaikuta ilmoittamisen määräpäivään.

Anna samalta kuukaudelta vain yksi työnantajan erillisilmoitus. Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy kaikkien kuukauden aikana maksamiesi palkkojen perusteella.

Tarkista sairausvakuutusmaksun määrä ja prosentti Verohallinnon sivuilta

Työnantajan erillisilmoituksen lisäksi ilmoita maksamasi palkat palkkatietoilmoituksella jokaisesta työntekijästä erikseen.

Esimerkki: Yritys maksaa palkkoja joka kuukauden 1., 15. ja 30. päivä. Työnantajan erillisilmoitus pitää antaa viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivä. Ilmoitukseen kootaan tiedot kaikilta edellisen kuun palkanmaksupäiviltä.

Säännöllinen työnantaja antaa ilmoituksen joka kuukausi

Olet säännöllinen työnantaja, jos maksat palkkoja säännöllisesti ja kuulut Verohallinnon ylläpitämään työnantajarekisteriin.

Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä. Laske määrä kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella.

  • Jos olet tehnyt sairausvakuutusmaksusta vähennyksiä, ilmoita ne erikseen. Älä kuitenkaan vähennä määrää sairausvakuutusmaksun yhteismäärästä, vaan ilmoita se alkuperäisenä.
  • Jos olet maksanut vain sellaisia suorituksia, joiden perusteella ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, ilmoita sairausvakuutusmaksun määräksi 0 euroa.

Jos et ole maksanut lainkaan palkkoja kuukauden aikana, ilmoita Ei palkanmaksua -tieto. Anna ilmoituksella tällöin lisäksi

  • tiedot työeläkevakuutuksesta (eläkejärjestelynumero ja työeläkelaitoksen yhtiötunnus), jos sinulla on vakuutussopimus työeläkelaitoksen kanssa
  • tiedot työtapaturmavakuutuksista (vakuutusnumero ja työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste eli Y-tunnus), jos olet vakuuttanut työntekijöitäsi useammalla kuin yhdellä työtapaturmavakuutuksella.

Voit antaa työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin yhden kuukauden etukäteen. Jos ilmoitat Ei palkanmaksua -tiedon, sen voit ilmoittaa kuudelta kuukaudelta etukäteen.

Jos tilanne myöhemmin muuttuu ja maksat tänä aikana palkkoja, korjaa palkanmaksukuukauden ilmoitus antamalla korvaava ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Satunnainen työnantaja antaa ilmoituksen vain silloin, kun maksaa palkkaa

Olet satunnainen työnantaja, jos et kuulu Verohallinnon työnantajarekisteriin.

Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä. Laske määrä kohdekuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella.

  • Jos olet tehnyt sairausvakuutusmaksusta vähennyksiä, ilmoita ne erikseen. Älä kuitenkaan vähennä määrää sairausvakuutusmaksun yhteismäärästä, vaan ilmoita se alkuperäisenä.
  • Jos olet maksanut vain sellaisia suorituksia, joiden perusteella ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua, ilmoita sairausvakuutusmaksun määräksi 0 euroa.

Voit antaa työnantajan erillisilmoituksen tulorekisteriin yhden kuukauden etukäteen.

Jos maksat palkkaa yksityishenkilönä, lue lisää ilmoittamisesta kotitaloutena.

Ilmoita sähköisesti

Anna työnantajan erillisilmoitus suoraan maksujärjestelmästäsi rajapinnan kautta tai tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Jos et voi käyttää sähköisiä palveluita, käytä paperilomaketta.

Palkka.fi-palvelun käyttäjät voivat ilmoittaa tiedot suoraan Palkka.fi:stä, eikä erillistä ilmoitusta tulorekisteriin tarvita.

Lue lisää eri tavoista, joilla voit antaa ilmoituksen

Jos poistut Verohallinnon työnantajarekisteristä, työnantajan erillisilmoitus pitää antaa vielä siltä palkanmaksukuukaudelta, jonka aikana rekisteröinti on päättynyt. Ilmoitus pitää antaa, vaikka kuukauden aikana ei olisi maksettu palkkaa.

Lue lisää työnantajarekisteristä

 

Infograafi, jossa on kuvattu milloin työantajan erillisilmoitus annetaan.

 

Yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkit

Työnantajan erillisilmoitus

Verohallinnon ohje työnantajan sairausvakuutusmaksusta ja siitä tehtävistä vähennyksistä

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2023