Saavutettavuusseloste - Tulorekisteri.fi

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö pyrkii  takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.tulorekisteri.fi. Seloste on laadittu 21.9.2020. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 • Jotkin sisältösivut ja pdf-tiedostot sisältävät kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 • Joidenkin pdf-tiedostojen taulukoista puuttuvat sarake- ja riviotsikot, selitteet ja tekstivastineet (WCAG 3.1).
 • Joillain sisältösivuilla on sisällön muotoiluun käytetty virheellistä HTML-koodia (WCAG 1.3.1).
 • Sivustolla on BI-upotuksia, joiden käyttö vaatii erityistä perehtymistä (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.1, 4.1.2).
 • Sivustolla on linkkitekstejä, joita käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen (WCAG 2.4.4).
 • Osa tulostettavista pdf-lomakkeista ei ole saavutettavia.
 • Uutiskirjeet-sisältösivulla on linkkejä ulkopuolisen toimittajan palvelulla tehtyihin uutiskirjeisiin. Uutiskirjeessä on esimerkiksi kuvituskuvia, joilta puuttuu tekstivastineet.
 • Sivustolla on myös joitain muita yksittäisiä, lievempiä puutteita, joiden vaikutus käyttäjille on vähäinen.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata sisältöä

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavia, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

 • Sivustolta ohjataan Verohallinnon Youtube-kanavalle, jolla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Näissä videoissa ei ole tekstitystä tai kuvailutulkkausta. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei lain mukaan tarvitse muuttaa saavutettaviksi tai poistaa.
 • Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse muuttaa saavutettaviksi tai poistaa.
 • Sivustolla on vanhoja uutisia, järjestelmätiedotteita ja toimitusselosteita sekä vanhoja versioita tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista. Nämä sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Ennen 23.9.2019 arkistoituun sisältöön ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Tulorekisteri.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tulorekisteriyksikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle.  Lain puitteissa Tulorekisteriyksikkö pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2022