Saavutettavuusseloste - tulorekisteri.fi

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sähköisten asiointipalveluiden, verkkosivujen ja mobiilisovellusten tekninen toteutus ja sisältö ovat kaikille saavutettavia fyysisistä tai kognitiivisista rajoitteista riippumatta.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö pyrkii takaamaan verkkosivujensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa www.tulorekisteri.fi. Seloste on laadittu 21.9.2020 ja sitä on päivitetty 29.8.2023. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  • Kun pelkkää tekstiä suurentaa 200 prosenttiin, osa navigaation teksteistä häviää näkyvistä tai tekstit menevät päällekkäin. (WCAG 1.4.4) 
  • Sähköisen asiointipalvelun uloskirjautumissivulla on tyytyväisyyskysely, johon ruudunlukijaa tai puhesyöttöä käyttävien on hankala vastata. (WCAG 2.5.3, 1.3.2, 4.1.3)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata sisältöä

Seuraavat sisällöt tai toiminnot eivät ole saavutettavia, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

  • Sivustolta ohjataan Verohallinnon Youtube-kanavalle, jolla on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Näissä videoissa ei ole tekstitystä tai kuvailutulkkausta. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei lain mukaan tarvitse muuttaa saavutettaviksi tai poistaa.
  • Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-dokumentteja ei lain mukaan tarvitse muuttaa saavutettaviksi tai poistaa.
  • Sivustolla on vanhoja uutisia, järjestelmätiedotteita ja toimitusselosteita sekä vanhoja versioita tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista. Nämä sisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Ennen 23.9.2019 arkistoituun sisältöön ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia.

Anna palautetta saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen?

Ilmoita siitä meille Verohallinnon yhteisen verkkolomakkeen kautta

Tulorekisteri.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tulorekisteriyksikkö.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Lain puitteissa Tulorekisteriyksikkö pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2023