Etuustietoja ovat etuudet, eläkkeet ja siviilipalveluksen päivärahat

Tulorekisterissä on eläke- ja etuustietoja vuodesta 2021 alkaen. Tiedot ilmoittaa maksaja.

Ilmoita tulorekisteriin vain rahana maksetut etuudet ja eläkkeet. Ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa.

Mitkä kaikki ovat etuustietoja?

Ilmoita tulorekisteriin etuustietoina:

 • lakisääteiset eläkkeet
 • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet
 • kaikki veronalaiset etuudet
 • verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat Kelan perustoimeentulotukeen
 • työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset
 • suoritukset, jotka etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverolain perusteella (28 a §)
 • tietyistä vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista johtuvat tappiot, kuten säästöhenkivakuutuksen tappio, kapitalisaatiosopimuksen tappio ja määräaikaisen eläkevakuutuksen tappio
 • siviilipalveluksesta maksettavat päivärahat.

Luontoisedut kuten autoetu ja puhelinetu eivät ole etuustuloa. Luontoisedut ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella.

Etuustietoilmoitukseen tarvitset seuraavat tiedot

 • maksupäivä – päivä, jona etuus on saajan tilillä
 • maksajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus
 • saajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus
 • etuuden tai eläkkeen määrä bruttona ja niitä vastaavat etuuksien tulolajit
 • etuuden lisätiedot kuten ansaintakausi ja etuuden yksikkö
 • etuudesta mahdollisesti tehdyt vähennykset.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta seuraavia suorituksia ja tietoja

 • verovapaat etuudet, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen, esimerkiksi äitiysavustus, vammaistuki, koulumatkatuki tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksetut kulukorvaukset
  • poikkeus: työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset ilmoitetaan, vaikka ne eivät vaikuta perustoimeentulotukeen
 • Kelan maksama perustoimeentulotuki
 • kuntien maksama täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • muut arkaluontoiset etuudet, kuten lakkoavustukset
 • asumiseen, kuntoutukseen tai sairauden hoitoon liittyvät kulukorvaukset
 • stipendit, apurahat tai palkinnot
 • esinevahingoista maksetut korvaukset
 • muuna kuin rahana annetut etuudet, kuten Kelan opintolainan lainatakaukset tai kunnan myöntämät palvelusetelit
 • ulkomaiset eläkkeet, jos maksajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta Suomeen
 • syytingit (kiinteistöeläkkeet)
 • pitkäaikaissäästämissopimukseen tai muuhun sijoitustoimintaan liittyvään sopimukseen perustuvat suoritukset.

Tulorekisterissä ei myöskään ole tietoja etuushakemuksista tai päätöksistä.

Usein kysyttyä

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu ohjeisiimme:

Palkkatiedot-osiossa on ohjeita tulolajeista, luontoisetujen ilmoittamisesta ja vakuuttamisesta.

Etuustiedot-osiossa on vastaavasti etuuksien ja eläkkeiden ilmoittamiseen liittyvät ohjeet.

Tutustu myös ohjeisiin eri toimijoille:

Mitä yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin?

Mitä hyvinvointialue ilmoittaa tulorekisteriin?

Tarvitsetko apua korjaamiseen, ilmoitustavan valintaan tai valtuuttamiseen? Tutustu ohjeisiimme:

Tietojen korjaaminen

Asioi sähköisesti

Näin valtuutat

Tutustu sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin ja kirjaudu palveluun

Jos kaipaat esimerkkejä tai haluat tarkempia ohjeita ilmoittamiseen, tutustu yksityiskohtaisiin ohjeisiimme:

Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Myös asiakaspalvelumme auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä:

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2023