Ilmoita tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä tulorekisteriin

Eläkkeen tai etuuden maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista etuustietoilmoituksella. Eläkkeen tai etuuden maksajia ovat esimerkiksi eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela ja Valtiokonttori.

Tulorekisteriin ilmoitetaan vain rahana maksetut etuudet. Muuna kuin rahana annettuja etuuksia, esimerkiksi palveluseteleitä, ei ilmoiteta.

Eläke- ja etuustiedot ovat tulorekisterissä vuodesta 2021 alkaen. Tulorekisterissä ei ole eläke- tai etuuspäätöksen tietoja eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä.

Etuuksien määräajat

Ilmoita etuustietoilmoituksella 5 päivän kuluessa maksupäivästä: maksetut etuudet ja eläkkeet sekä niistä tehdyt vähennykset.

Lue lisää ilmoittamisen määräajoista

Tulorekisteriin ilmoitetaan:

 • lakisääteiset eläkkeet
 • vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet
 • kaikki veronalaiset etuudet
 • verovapaat etuudet, jotka vaikuttavat Kelan perustoimeentulotukeen
 • työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset
 • suoritukset, jotka etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverolain perusteella (28 a §)
 • tietyistä vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista johtuvat tappiot, kuten säästöhenkivakuutuksen tappio, kapitalisaatiosopimuksen tappio ja määräaikaisen eläkevakuutuksen tappio.

Luontoisedut kuten autoetu ja puhelinetu eivät ole etuustuloa. Luontoisedut ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta:

 • verovapaita etuuksia, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen, esimerkiksi äitiysavustusta, koulumatkatukea tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksettuja kulukorvauksia
  • poikkeus: työttömyyskorvauksiin liittyvät kulukorvaukset ilmoitetaan, vaikka ne eivät vaikuta perustoimeentulotukeen
 • Kelan maksamaa perustoimeentulotukea
 • kuntien maksamaa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea
 • yli 16-vuotiaille maksettua vammaistukea
 • muita arkaluontoisia etuuksia, kuten lakkoavustusta
 • asumiseen liittyviä kulukorvauksia
 • kuntoutukseen tai sairauden hoitoon liittyviä kulukorvauksia
 • stipendejä, apurahoja tai palkintoja
 • esinevahingoista maksettuja korvauksia
 • muuna kuin rahana annettuja etuuksia, kuten Kelan opintolainan lainatakausta tai kunnan myöntämiä palveluseteleitä
 • ulkomaisia eläkkeitä, jos maksajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta Suomeen
 • syytinkiä (kiinteistöeläkettä)
 • pitkäaikaissäästämissopimukseen tai muuhun sijoitustoimintaan liittyvään sopimukseen perustuvaa suoritusta.

Korjaa virheellinen tai puutteellinen ilmoitus heti

Korjaa ilmoittamissasi tiedoissa olevat virheet heti, kun virhe huomataan. Maksajana sinun on korjattava tiedot, jos tulonsaaja ilmoittaa virheestä. Tulorekisteri tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja.

Lue lisää tietojen korjaamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2022