Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamista varten

Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Varmenteella tunnistetaan organisaatio, joka ilmoittaa tulotietoja tai käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Lisäksi varmenteella varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan

Keskustele oman palkkajärjestelmän toimittajan kanssa ja pyydä ohjeistus seuraaviin asioihin:

  • minkälainen yhteys palkkajärjestelmästä on rakennettu tulorekisteriin
  • täytyykö hakea varmenne
  • miten varmenteen noutaminen omaan palkkajärjestelmään tulee tehdä

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Kirjaudu palveluun tulorekisteri.fi:n yläreunan ”Kirjaudu tulorekisteriin” -linkistä. Jos käytät Katso-tunnistetta, lue palveluun kirjautumisesta ja käytöstä Katso-tunnisteilla. Sivun kautta voit myös kirjautua palveluun Katso-tunnisteella. 

Katso video: Hakemus tulorekisterin rajapinnan käyttöönottamiseksi (YouTube, kesto 3:10 min)

Kuka tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi?

Varmenteen tarvitsee se yritys tai tilitoimisto, joka käyttää palkkahallinnon ohjelmistoa, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisterin ja järjestelmän välille. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan varmenteen hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö eli

Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, jolla on yksinedustamisoikeus tai Katso-palvelun varsinainen pääkäyttäjä. Prokuristi voi tehdä varmennehakemuksen vain, jos yhtiön nimenkirjoituslausekkeessa on annettu prokuristille tarvittava yksinedustamisoikeus.

Jos hakemuksen tekee tilitoimisto tai muu palkkahallinnon ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Tilitoimisto voi käyttää samaa varmennetta kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin. Tilitoimiston tai yrityksen eri ohjelmistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos samantyyppinen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea oman varmenteen.

Kuka voi käytännössä noutaa varmenteen?

Vaikka yritys tai tilitoimisto tekee itse hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi, se voi kuitenkin ilmoittaa hakemuksessaan varmenteen tekniseksi yhteyshenkilöksi esimerkiksi ohjelmistotalon edustajan. Tämä yhteyshenkilö voi hoitaa tekniset käytännön asiat varmenteen haussa. Varmenteen tekniselle yhteyshenkilölle lähetetään turvasähköpostilla tarvittavat tiedot varmenteen muodostamista varten sekä matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä PIN-koodi viestin avaamista varten. PIN-koodi lähetetään sen jälkeen, kun varmenteen hakemisen yhteydessä lähetetyn suojatun sähköpostin "Avaa viesti" -linkkiä on painettu. 

Miten hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdään?

Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Katso-tunnistautumista käyttävien organisaatioiden pääkäyttäjät tunnistautuvat Katso-tunnisteella.

Ilmoita hakemuksessa

  • rajapinnan ja varmenteen käyttötarkoitus
  • palvelut ja kanavat, joita on tarkoitus käyttää
  • varmenteen teknisen yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero).

Merkitse myös, ilmoittaako organisaatiosi tietoja tulorekisteriin omasta puolestaan vai jonkin toisen tahon puolesta.

Hakemuksella nimenkirjoitusoikeudellisen tulee hyväksyä käyttöehdot ja tietoturvavaatimukset.

Hakemuksen yhteydessä tilataan varmenne. Hakemuksen tietojen perusteella organisaation nimeämä varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa ohjeet varmenteen noutamiseen.

Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen turvasähköpostiviestin, joka sisältää varmennepyyntöön tarvittavat siirtotunnukset (TransferID ja TransferPassword). Yhteyshenkilö saa tekstiviestillä PIN-koodin, jolla turvasähköpostiviestin saa luettua.

Varmenne on voimassa kaksi vuotta

Varmenne on voimassa kaksi vuotta, minkä jälkeen se pitää uusia. Varmenteen tekninen yhteyshenkilö saa sähköpostiviestin varmenteen voimassaolon päättymisestä 60 vuorokautta aikaisemmin. 

Hae uusi varmenne

Hae uusi varmenne -toimintoa käytetään, kun haetaan uutta varmennetta (esim. lisävarmenteita) voimassa olevaan kanavaan tai varmenteen nouto on epäonnistunut (puhelinnumero on ilmoitettu virheellisesti, PIN kadonnut, sähköpostiosoite on ilmoitettu väärin).

Uutta varmennetta haettaessa voidaan valita vain ne kanavat, joihin on aiemmin tehty hakemus ja joiden käyttöoikeus on voimassa.

Korvaava hakemus

Korvaava hakemus tehdään silloin, kun alkuperäistä hakemusta muutetaan tai korjataan esimerkiksi alkuperäisessä hakemuksessa oleva virhe.

Tee korvaava hakemus seuraavissa tilanteissa

  • alkuperäisen hakemuksen muuttaminen (esim. uusi kanava otetaan käyttöön) Hakemukseen merkitään kaikki ne kanavat, joita halutaan käyttää, myös voimassa olevat kanavat.
  • alkuperäisessä hakemuksessa olevan virheen korjaaminen (haettu väärää kanavaa).

Esimerkki varmenteen hakemisesta tilitoimistoissa

Tilitoimisto A, jolla on asiakkaat:
Asiakas 1 Oy
Asiakas 2 Oy
Asiakas 3 Oy

Tilitoimisto B, jolla on asiakkaat:
Asiakas 2 Oy
Asiakas 4 Oy, haluaa tehdä itse aineistotilauksia

Tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ja hakee yhden varmenteen.

Varmenteen hakemisen yhteydessä tekniseksi yhteyshenkilöksi voi nimetä esimerkiksi ohjelmistotalon edustajan, joka käytännössä hoitaa varmenteen noutamisen tilitoimiston puolesta. Varmenteen voi käytännössä muodostaa tilitoimistolle se taho, jonka tilitoimiston nimenkirjoittaja on merkinnyt tekniseksi yhteyshenkilöksi.

Asiakas 2 Oy:n palkkoja hoitavat Tilitoimisto A ja Tilitoimisto B. Molemmilla tilitoimistoilla on omat varmenteet ja ne hoitavat asiakkaansa puolesta asiointia normaalisti, kuten asioinnista on sovittu Asiakas 2 Oy:n kanssa.

Asiakas 4 Oy haluaa tehdä itse aineistotilauksia, mutta Tilitoimisto B tekee palkkojen ilmoitukset. Asiakas 4 Oy voi käyttää sähköistä asiointipalvelua aineistotilauksiin tai hankkia oman varmenteen. Tilitoimisto B:llä on oma varmenne, jota käytetään ilmoittamisessa.

Jos Asiakas 4 Oy käyttää sähköistä asiointipalvelua aineistotilauksen tekemiseen, on sähköisen asiointipalvelun käyttöön valtuutettava tarvittavat henkilöt palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa.

Lue lisää varmenteesta