Tulorekisterin varmenne

Tarvitset varmenteen, jos haluat ilmoittaa tai hakea tietoja rajapintojen kautta. Rajapinnalla tarkoitetaan eri tietojärjestelmien, esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennettavaa integraatiota.

Voit esimerkiksi lähettää työntekijöiden palkkatiedot suoraan palkkaohjelmasta tulorekisteriin. Monet ohjelmistot mahdollistavat ilmoittamisen lisäksi tietojen korjaamisen suoraan maksujärjestelmästä tulorekisteriin. Rajapinnan kautta voit myös tilata aineistoja tai raportteja. Kysy lisää ohjelmasi ominaisuuksista omalta ohjelmistotoimittajaltasi.

Varmenteella tunnistetaan ja auktorisoidaan organisaatio, joka ilmoittaa tai hakee tietoja rajapinnan kautta. Lisäksi varmenteella varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Ratkaisu pohjautuu digitaalisiin varmenteisiin (Public Key Infrastructure).

Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan. Palkkatietojen Web Service -kanavaan myönnettyä varmennetta voidaan käyttää myös muissa Verohallinnon palveluissa.

Tee rajapintahakemus ja tilaa varmenne tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

Varmenne on voimassa kaksi vuotta

Varmenne on voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen se pitää uusia. Organisaatio vastaa varmenteen uusimisesta itse. 

Lue lisää varmenteen uusimisesta

Infograafi, jossa on kuvattu miten varmenne haetaan ja uusitaan tulorekisterissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2023