Ilmoita tiedot maksetuista palkoista tulorekisteriin

Työnantaja tai muu suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin maksetut palkat ja muut ansiotulot palkkatietoilmoituksella jokaisesta tulonsaajasta erikseen.

 • Ilmoita yhdellä ilmoituksella yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot.
 • Samalla ilmoituksella voit ilmoittaa samalle tulonsaajalle useita erilajisia tuloja, esimerkiksi rahapalkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.

 • Poikkeuksena ovat enintään 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot, joita ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan.

Palkkojen määräajat

Ilmoita palkkatietoilmoituksella 5 päivän kuluessa maksupäivästä: maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset sekä palkasta vähennetyt erät.

Tarkista seuraavista ohjeista poikkeukset yleiseen määräaikaan.

Palkkatietoilmoituksella annettavat tiedot 

 • Yksilöinti- ja tunnistetiedot
  • esimerkiksi tiedot tulonsaajasta ja maksajasta, palkanmaksukausi- ja päivä 
 • Palkat ja ansiotulot
  • esimerkiksi erilaiset palkat, työaika- ja poikkeustilannekorvaukset sekä palvelussuhteen päättämiseen ja lomautukseen liittyvät korvaukset 
 • Erikseen ilmoitettavat tulolajit, jos niitä maksetaan
  • esimerkiksi luontoisedut, kustannusten korvaukset, työ- ja käyttökorvaukset
  • organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset
  • vain ennakonpidätyksen alaiset suoritukset, työkorvaukset, urheilijalle maksetut suoritukset
 • Palkasta vähennettävät erät
  • esimerkiksi ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut
 • Palvelussuhteen tiedot
  • esimerkiksi palkkauksen tyyppi, muoto, kesto, yksikköhinta, viikkotyöaika, ammattiluokka
 • Vakuuttamistiedot
  • esimerkiksi eläkealan ja työtapaturmavakuuttajien vakuutusnumerot
 • Poissaolotiedot
  • esimerkiksi palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissaoloajan palkka
 • Perusteeton etu
  • määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin perusteeton etu kohdistuu
 • Takaisinperintä
  • määrä ja mihin palkkakauteen ja tulolajiin takaisinperintä kohdistuu

Palkkatietoilmoituksella ei ilmoiteta esimerkiksi 

 • ammattiyhdistysjäsenmaksuja eikä työttömyyskassamaksuja
 • puolueelle suoraan maksettavia luottamushenkilömaksuja
 • arkaluonteisia poissaolon syytietoja
 • suurinta osaa pääomatuloista, kuten korkoja tai osinkoja
 • matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella
 • yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.
 • työnantajalle maksettuja korvauksia.

Työnantajan erillisilmoitus 

Työnantaja antaa palkkatietoilmoitusten lisäksi työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät kohdistu yksittäiseen tulonsaajaan.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Virheellinen ilmoitus pitää korjata

Korjaa ilmoittamissasi tiedoissa olevat virheet heti, kun virhe huomataan. Maksajana sinun on korjattava tiedot, jos tulonsaaja ilmoittaa virheestä. Tulorekisteri tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja.

Lue lisää tietojen korjaamisesta.

Kuinka kauan tiedot säilyvät tulorekisterissä?

Palkkatiedot ovat tulorekisterissä vuodesta 2019 alkaen. Tiedot säilytetään tulorekisterissä 10 vuotta tiedon tallettamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2022