Palkkatietoja ovat palkat, luontoisedut ja muut korvaukset

Tulorekisterissä on palkkatietoja vuodesta 2019 alkaen. Tiedot ilmoittaa maksaja.

Ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa – ilmoita siis kaikensuuruiset ja kaikenikäisille maksamasi palkat ja palkkiot.

Mitkä kaikki ovat palkkatietoja?

Ilmoita tulorekisteriin palkkatietoina:

 • erilaiset palkat, työaikakorvaukset, palkanlisät sekä palvelussuhteen päättämiseen ja lomautukseen liittyvät korvaukset
 • luontoisedut sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset
 • työkorvaukset, käyttökorvaukset ja urheilijalle maksetut suoritukset
 • työsuhdeoptiot, osakepalkkiot ja muut organisaation voitonjakoon perustuvat suoritukset
 • kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tulot, esimerkiksi vakuutuspalkka
 • palkasta vähennettävät erät kuten ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut.

Voit halutessasi ilmoittaa myös seuraavat suoritukset osana nettovähennyksiä:

 • ammattiyhdistyksen tai työttömyyskassan jäsenmaksut
 • työntekijän sinulle maksamat korvaukset, esimerkiksi pysäköintivirhemaksun korvaaminen työnantajalle.

Palkkatietoilmoitukseen tarvitset seuraavat tiedot

 • maksupäivä – päivä, jona tulo on saajan tilillä
 • palkanmaksukausi – ajanjakso, jolta tulot kulloinkin maksetaan
 • maksajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus
 • saajan nimi ja tunniste, esimerkiksi henkilötunnus tai Y-tunnus
 • maksamasi suoritukset bruttona ja niitä vastaavat palkkojen tulolajit
  • jos maksoit samana maksupäivänä esimerkiksi palkkaa, luontoisetuja ja kilometrikorvauksia, voit ilmoittaa ne kaikki samalla ilmoituksella
  • jos maksoit työkorvausta, ilmoita työkorvauksen määrä ilman arvonlisäveroa.

Jos olet palkannut työntekijän, selvitä myös seuraavat tiedot:

Selvitä seuraavat asiat ja ilmoita tiedot tarvittaessa:

Seuraavat palvelussuhteen tiedot ovat palkanmaksutilanteesta riippuen joko pakollisia tai vapaaehtoisia:

 • onko palvelussuhde kokoaikainen vai osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen
 • palkkauksen muoto (kuukausipalkka, tuntipalkka vai urakkapalkka)
 • palvelussuhteen voimassaoloaika ja mahdollinen palvelussuhteen päättymisen syy.

Seuraavat tiedot ovat aina vapaaehtoisia:

 • poissaolotiedot: palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä niiden syyt, palkallisen poissaoloajan palkka
 • tulolajien ansaintakaudet.

Vapaaehtoiset tiedot kannattaa ilmoittaa samalla kertaa palkkojen ja pakollisten tietojen kanssa, niin viranomaiset eivät kysy niitä sinulta myöhemmin erikseen.

Jos on kyse kansainvälisestä työskentelystä, ilmoita myös

 • tiedot oleskelu- ja työskentelyjaksoista
 • tieto siitä, onko tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta seuraavia suorituksia ja tietoja

 • arvoltaan merkityksetön tavarapalkinto, esimerkiksi mitali, pokaali, lippis, pehmolelu tai kahvipaketti
 • enintään 100 euron arvoinen kilpailupalkinto, jos saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan
 • puolueelle suoraan maksettavat luottamushenkilömaksut
 • arkaluonteiset poissaolojen syyt
 • suurin osa pääomatuloista, kuten korot tai osingot
 • korvaukset, jotka olet maksanut työntekijälle kuittia vastaan, esimerkiksi matkaliput ja majoituskorvaukset sekä pysäköintimaksut työmatkoilta
 • toiminimiyrittäjän yksityisnostot
 • yrittäjän työtulo, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.

Usein kysyttyä

Jos tarvitset tarkempia tietoja erilaisista ilmoittamistilanteista, tutustu ohjeisiimme:

Palkkatiedot-osiossa on ohjeita tulolajeista, luontoisetujen ilmoittamisesta ja vakuuttamisesta.

Etuustiedot-osiossa on vastaavasti etuuksien ja eläkkeiden ilmoittamiseen liittyvät ohjeet.

Tutustu myös ohjeisiin eri toimijoille:

Mitä yhdistys ilmoittaa tulorekisteriin?

Mitä hyvinvointialue ilmoittaa tulorekisteriin?

Tarvitsetko apua korjaamiseen, ilmoitustavan valintaan tai valtuuttamiseen? Tutustu ohjeisiimme:

Tietojen korjaaminen

Asioi sähköisesti

Näin valtuutat

Tutustu sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin ja kirjaudu palveluun

Jos kaipaat esimerkkejä tai haluat tarkempia ohjeita ilmoittamiseen, tutustu yksityiskohtaisiin ohjeisiimme:

Palkat: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Palkkatietoilmoituksen pakolliset ja täydentävät tiedot

Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Myös asiakaspalvelumme auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä:

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2023