Ansaintakausi ja palkanmaksukausi

Ansaintakausi

Ansaintakausi on ajanjakso, jolta tulo on kertynyt. Jokaiselle tulolajille voi ilmoittaa erillisen ja eripituisen ansaintakauden. Tulolajin ansaintakaudeksi ilmoitetaan se ajanjakso, jolta tulo on tosiasiallisesti kertynyt. 

Esimerkki: Jos työntekijän tulo on kertynyt ajalta 1.–5.1. ja 24.–27.1, ilmoita tulolajille molemmat ansaintakaudet. Jos ilmoitat ansaintakaudeksi vain 1.–27.1., ansaintakausi antaa virheellisen käsityksen työntekijän työskentelypäivistä kyseisellä ajanjaksolla.

Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava tieto, jota tarvitsee kuitenkin moni tiedon käyttäjä, esimerkiksi sosiaalivakuuttajat, työttömyyskassat ja Kela. Vaikka ansaintakausi on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto, sen ilmoittamista suositellaan. Erityisen tärkeää on ilmoittaa ansaintakausi sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleville tuloille ja muille veronalaisille tuloille.

Ansaintakauden ilmoittamisesta on hyötyä erityisesti silloin, kun tulolajin ansaintakausi ulottuu palkanmaksukautta edeltävälle ajalle, esimerkiksi kun maksetaan takautuvasti palkanlisiä, tulospalkkiota, lomarahaa tai lomakorvausta. Vaikka ansaintakausi ajoittuisi palkanmaksukauden ajalle, se on erityisen tärkeää ilmoittaa silloin, kun on kyse osa-aikaisesta tai satunnaisesta työstä.

Mille tulolajeille ei tarvitse ilmoittaa ansaintakautta?

Verovapaille kustannusten korvauksille, esimerkiksi päivärahoille ja kilometrikorvauksille, ei tarvitse ilmoittaa ansaintakautta. Ansaintakautta ei tarvitse ilmoittaa myöskään luontoisedulle, jos se on ollut tulonsaajan käytössä koko kuukauden. Jos luontoisetu on ollut vain osan kuukautta tulonsaajan käytössä, suositellaan ansaintakauden ilmoittamista myös luontoisedulle.

Huomaathan!

Tulolajin Palkka yhteissumma (101) voi ilmoittaa samalla palkkatietoilmoituksella vain kerran, paitsi jos sen lisäksi ilmoitetaan perusteeton etu tai takaisinperintä, joka kohdistuu aiemmin ilmoitettuun tulolajiin Palkka yhteissumma (101). Jos rahapalkat ilmoitetaan 100-sarjan tulolajeilla, ansaintakaudeksi ilmoitetaan se ajanjakso, jolta suurin osa tuloista on kertynyt.

Palkanmaksukausi

Palkanmaksukausi on ajanjakso, jolta palkka maksetaan. Palkanmaksukausi voi olla eripituinen kuin tulon ansaintakausi.

Esimerkki: Työntekijälle maksetaan 15.6. palkka, joka sisältää Aikapalkka (201) kesäkuulta 1.-30.6 ja Bonuspalkka (203) koko alkuvuodelta 1.1.-30.6. Aikapalkalla ja bonuspalkalla on eripituiset ansaintakaudet, vaikka palkanmaksukausi on sama. Tiedot voidaan antaa samalla palkkatietoilmoituksella, koska maksupäivä on sama.

Jos rahapalkka ilmoitetaan eritellysti, saman tulolajin voi ilmoittaa samalla palkkatietoilmoituksella useamman kerran, jos tulolajien ansaintakaudet poikkeavat toisistaan.

Palkan yksikkö

Jokaiselle tulolajille voidaan ilmoittaa palkan yksikkö. Tieto on vapaaehtoisesti annettava, täydentävä lisätieto, jolla ilmoitetaan se yksikkö, jonka perusteella palkka on maksettu.

Aikapalkan ( 201) yksikkö voi olla tunti, päivä, viikko tai jakso.

Urakkapalkalle (227) ei voi ilmoittaa yksiköiden lukumäärää, esimerkiksi neliömetri- tai kappalemäärää. Urakkapalkalle ilmoitetaan yksikkö, jos urakka perustuu aikaan. 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018