Palkkojen tulolajit

Tulorekisterin tulolajit 

Tulonsaajan saama suoritus, esimerkiksi palkka, voi koostua useista erilaisista tulolajeista. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeja käyttäen.

Tulolaji on kolminumeroinen koodiarvo. Tulolaji ilmaisee, minkälainen tulo on kyseessä. Tulorekisterin tulolajit vastaavat yleisimpiä palkkahallinnon käytössä olevia palkkalajeja.

Palkkatietoilmoituksella voidaan ilmoittaa useita eri tulolajeja samalle tulonsaajalle. Samalla ilmoituksella ilmoitettavilla tulolajeilla on kuitenkin oltava sama maksupäivä.

Tulonsaajalle voidaan maksaa rahapalkan lisäksi esimerkiksi luontoisetuja, kustannusten korvauksia, provisioita tai muita säännöllisen palkan lisiä. Tulolajin täytyy vastata todellista maksutilannetta. 

Ilmoittaja valitsee käytettävän tulolajin ja ilmoittaa tulolajin koodiarvon lisäksi maksettavan suorituksen määrän. Maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin euroina.

Tulolajit on jaettu neljään sarjaan

Tulot on suositeltavaa ilmoittaa kattavasti käyttäen 200-, 300- ja 400-sarjan tulolajeja.

Jos haluat ilmoittaa rahapalkat yhteissummana, käytä 100-sarjan tulolajeja.

Tulolajit on kuvattu dokumentissa Tulolajien ja tulosta vähennettävien erien selitteet  Dokumentaatio-sivuilla.

Sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella eri tulolajeissa

Alla olevassa taulukossa kerrotaan, minkä eri sosiaalivakuutusmaksujen alainen tulolaji on. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, sosiaalivakuutusmaksuihin ei tarvitse ottaa kantaa. Osassa tulolajeista sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella maksutilanteesta riippuen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, esimerkiksi tulonsaaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon

Taulukossa on kuvattu eri tulolajien sosiaalivakuutusmaksujen oletusarvot ja ne tulolajit, joissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella. Tulolajien ohjaussäännöt on kuvattu myös dokumentissa Palkat - Koodistot – Tulolajit Dokumentaatio-sivuilla

 Palkkojen tulolajien ohjaussäännöt
Tulolajin koodi Tulolajin nimi Työeläke-vakuutus-
maksun
alainen
Työtapaturma-
ja ammatti-tautivakuutus-
maksun alainen
Työttömyys-vakuutus-
maksun
alainen
Sairaus-
vakuutus-maksun
alainen
Vakuuttamis-
tiedon
tyyppi sallittu
101 Palkka yhteissumma Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
102 Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen Kyllä Ei Ei Ei Ei
103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
104 Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen Ei Ei Ei Kyllä Ei
105 Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen Ei Ei Kyllä Ei Ei
106 Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen Ei Kyllä Ei Ei Ei
201 Aikapalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
202 Aloitepalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
203 Bonuspalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
205 Hätätyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
206 Iltatyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
207 Iltavuorolisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
208 Irtisanomisajan korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
209 Kilometrikorvaus(veronalainen) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
210 Kokouspalkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
211 Lauantaityökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
212 Lisätyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
213 Lomaraha Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
214 Luentopalkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
215 Luottamustoimipalkkio Ei Ei Ei Kyllä Kyllä
216 Muu maksettu lisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
217 Odotusajan korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
218 Olosuhdelisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
219 Sairausajan osapalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
220 Provisiopalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
221 Sunnuntaityökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
222 Synteettinen optio Ei Ei Ei Ei Ei
223 Tulospalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
224 Työaikapankin rahakorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
225 Työajantasauskorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti Ei Ei Ei Ei Kyllä
227 Urakkapalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
229 Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa Ei Ei Ei Ei Ei
230 Varallaolokorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa Ei Ei Ei Ei Ei
232 Viikkolepokorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
233 Voittopalkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
234 Vuosilomakorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
235 Ylityökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
236 Yötyökorvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
237 Yövuorolisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
238 Muu säännöllinen lisä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
239 Vastikevapaa korvaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
301 Asuntoetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
302 Asuntolainan korkoetu Ei Ei Ei Ei Ei
303 Ateriakorvaus Ei Ei Ei Ei Ei
304 Autoetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio Ei Ei Ei Ei Kyllä
309 Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%) Ei Ei Ei Ei Ei
310 Henkilöstölle annettu rahalahja Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
311 Kilometrikorvaus (verovapaa) Ei Ei Ei Ei Ei
312 Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei
313 Käyttökorvaus ansiotuloa Ei Ei Ei Ei Ei
314 Käyttökorvaus pääomatuloa Ei Ei Ei Ei Ei
315 Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu Ei Ei Ei Ei Kyllä
316 Muu veronalainen ansiotulo Ei Ei Ei Ei Ei
317 Muu luontoisetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
319 Omaishoitajan palkkio Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
320 Osakepalkkio Kyllä Ei Ei Ei Kyllä
321 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut
(työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
322 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun Kyllä Ei Ei Ei Ei
323 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun Ei Ei Kyllä Ei Ei
324 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun Ei Kyllä Ei Ei Ei
325 Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun Ei Ei Ei Kyllä Ei
326 Palkkio työsuhdekeksinnöstä Ei Ei Ei Ei Kyllä
327 Perhehoitajan kustannusten korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
328 Perhehoitajan palkkio Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä
329 Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
330 Puhelinetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
331 Päiväraha Ei Ei Ei Ei Ei
332 Pääomatuloa oleva suoritus Ei Ei Ei Ei Ei
334 Ravintoetu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
335 Sovittelijan kulukorvaus Ei Ei Ei Ei Ei
336 Työkorvaus Ei Ei Ei Ei Kyllä
337 Työnantajakohtaisen sairaskassan maksama täydennyspäiväraha Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
338 Työnantajan maksama eläke Ei Ei Ei Ei Ei
339 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
340 Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus) Ei Ei Ei Ei Ei
341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus Ei Ei Ei Ei Kyllä
342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
343 Työsuhdeoptio Ei Ei Ei Ei Ei
350 Urheilijarahastoon siirretty palkka Ei Ei Ei Kyllä Ei
351 Urheilijarahastosta maksettu palkka Ei Ei Ei Ei Ei
352 Vakuutuspalkka Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
353 Veronalainen kustannusten korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
354 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei
355 Yksityisen hoidon tuki (palkka) Ei Kyllä Kyllä Ei Ei
356 Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus) Ei Ei Ei Ei Ei
357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus Ei Ei Ei Ei Ei
358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha Ei Ei Ei Ei Ei
359 Perusteeton etu Ei Ei Ei Ei Ei
361 Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
362 Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti Ei Ei Ei Ei Ei
363 Polkupyöräedun verovapaa osuus Ei Ei Ei Ei Kyllä
364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
365 Ehdollinen osakepalkkio Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei
366 Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa Ei Ei Ei Ei Kyllä
367 Rahana maksettu osakepalkkio Kyllä Ei Ei Ei Kyllä
368 Rahana maksettu työsuhdeoptio Ei Ei Ei Ei Ei
369 JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta Kyllä Ei Ei Ei Ei
401 Autoedusta peritty korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
402 Ennakonpidätys Ei Ei Ei Ei Ei
403 Luottamushenkilömaksu Ei Ei Ei Ei Ei
404 Lähdevero Ei Ei Ei Ei Ei
405 Lähdeverovähennys Ei Ei Ei Ei Ei
406 Maksettava palkka Ei Ei Ei Ei Ei
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus Ei Ei Ei Ei Kyllä
408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä Ei Ei Ei Ei Ei
409 Nettopalkka Ei Ei Ei Ei Ei
410 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu Ei Ei Ei Ei Ei
411 Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus Ei Ei Ei Ei Ei
412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu Ei Ei Ei Ei Ei
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu Ei Ei Ei Ei Ei
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu Ei Ei Ei Ei Ei
415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
416 Ulkomaille maksettu vero Ei Ei Ei Ei Ei
417 Ulosmittaus Ei Ei Ei Ei Ei
418 Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu Ei Ei Ei Ei Ei
419 Vähennys ennen ennakonpidätystä Ei Ei Ei Ei Kyllä
420 Polkupyöräedusta peritty korvaus Ei Ei Ei Ei Ei
Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2024