Palkkojen tulolajit: 100-sarjan tulolajit

Ilmoitustapa 1 (pakollinen vähimmäistaso)

Rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso.Tiedot voidaan antaa erikseen ilmoitettavien tulolajien ja palkasta vähennettävien erien kanssa.

100-sarjan tulolajit
Koodiarvo Tulolajin nimi Selite

101

Palkka yhteissumma

Palkansaajalle maksettu rahapalkka yhteensä. Rahapalkkojen ilmoittamisen vähimmäistaso. Palkan yhteissummasta toimitetaan ennakonpidätys ja se on sosiaalivakuutusmaksujen (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen) alainen. Jos osa Palkka yhteissumma-tulolajilla ilmoitetuista tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, eikä tuloa siten lueta työansioon, suorituksen maksaja ilmoittaa sen osan tuloista, joka on eri maksujen alainen käyttämällä ilmoitustapa 1:een liittyviä alatulolajeja, esimerkiksi Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen -tulolajia.

Ilmoituksella voi antaa Palkka yhteissumma -tulolajin vain yhden kerran, ellei tulolajiin liity perusteeton etu tai takaisinperintä.

Jos maksettu suoritus tai osa siitä ei ole sosiaalivakuutusmaksujen (tai jonkun sosiaalivakuutusmaksun alainen), suorituksen maksajan on poikkeamatilanteissa käytettävä Vakuuttamistiedon tyyppi- tietoryhmän tietoja, joiden avulla yhteissummasta (päätulolajista) poistetaan tarpeellinen oletus. Ks. ohjaus ja esimerkit ohjeista Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät jaTietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Tulolaji sisältää yhteissummana kaikki ilmoitustavan 2:n eritellyt täydentävät tulolajit:

 • Aikapalkka
 • Aloitepalkkio
 • Bonuspalkka
 • Etuusajalta maksettu täydennyspalkka
 • Hätätyökorvaus
 • Iltatyökorvaus
 • Iltavuorolisä
 • Irtisanomisajan korvaus
 • Kilometrikorvaus (veronalainen)
 • Kokouspalkkio
 • Lauantaityökorvaus
 • Lisätyökorvaus
 • Lomaraha
 • Luentopalkkio
 • Luottamustoimipalkkio
 • Muu maksettu lisä
 • Odotusajan korvaus
 • Olosuhdelisä
 • Provisiopalkka
 • Sairausajan osapalkka
 • Sunnuntaityökorvaus
 • Synteettinen optio
 • Tulospalkkio
 • Työaikapankin rahakorvaus
 • Työajantasauskorvaus
 • Työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • Urakkapalkka
 • Vahingonkorvaus päättämistilanteissa
 • Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa
 • Varallaolokorvaus
 • Viikkolepokorvaus
 • Voittopalkkio
 • Vuosilomakorvaus
 • Ylityökorvaus
 • Yötyökorvaus
 • Yövuorolisä

102

Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen

Tulonsaajan työeläkevakuutuksen perusteena oleva työansio yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos eläkevakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa Palkka yhteissumma-tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkka yhteissumma-tulolajilla ei ole ilmoitettu tuloa.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen – tulolaji (koodiarvo 103), on annettu.

103

Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Tulonsaajan sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka poikkeaa Palkka yhteissumma-tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Jos ilmoituksella on annettu tulolaji ”Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen” (103), ilmoituksellaei saa antaa tulolajeja koodiarvot 102, 104, 105 ja 106.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkka yhteissumma -tulolajilla ei ole ilmoitettu tuloa.

104

Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen

Tulonsaajalle maksettu sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkka yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos sairausvakuutusmaksun alainen palkka poikkeaa Palkka yhteissumma-tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkka yhteissumma-tulolajilla ei ole ilmoitettu tuloa.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen – tulolaji (koodiarvo 103), on annettu.

105

Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen

Tulonsaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työansio yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos työttömyysvakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa Palkka yhteissumma-tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkka yhteissumma-tulolajilla ei ole ilmoitettu tuloa.

Tietoa ei voi antaa, jos tulolaji Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen –tulolaji (koodiarvo 103), on annettu.

106

Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen

Tulonsaajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena oleva työansio yhteensä. Tulolajia käytetään vain, jos työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa Palkka yhteissumma-tulolajilla ilmoitetusta tulon määrästä.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkka yhteissumma -tulolajillaei ole ilmoitettu tuloa.

Tietoa ei voi antaa, jos Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen - tulolaji (koodiarvo 103), on annettu.