Palkkojen tulolajit: 100-sarjan tulolajit

Ilmoitustapa 1 (pakollinen vähimmäistaso)

Rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso.

Tiedot voidaan antaa erikseen ilmoitettavien tulolajien ja palkasta vähennettävien erien kanssa.

100-sarjan tulolajit
Koodiarvo Tulolajin nimi Selite

101

Palkka yhteissumma

Palkansaajalle maksettu rahapalkka yhteensä. Rahapalkkojen ilmoittamisen vähimmäistaso. Palkan yhteissummasta toimitetaan ennakonpidätys ja se on sosiaalivakuutusmaksujen (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen) alainen.

Palkansaajalle maksettu rahapalkka yhteensä. Rahapalkkojen ilmoittamisen vähimmäistaso.

Palkan yhteissummasta toimitetaan ennakonpidätys ja se on sosiaalivakuutusmaksujen (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen) alainen.

Jos osa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetuista tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, eikä tuloa siten lueta työansioon, suorituksen maksaja ilmoittaa sen osan tuloista, joka on eri maksujen alainen käyttämällä ilmoitustapa 1:een liittyviä alatulolajeja, esimerkiksi Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen -tulolajia.

Ilmoituksella voi antaa tulolajin Palkka yhteissumma (101) vain yhden kerran, ellei tulolajiin liity perusteeton etu tai takaisinperintä. Jos maksettu suoritus tai osa siitä ei ole sosiaalivakuutusmaksujen (tai jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen), suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla erikseen vakuuttamistiedot, joiden avulla yhteissummasta (päätulolajista) poistetaan tarpeellinen oletus.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet rahapalkkojen ilmoittamisesta ja tulolajin käyttämisestä: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät

Tulolajiin voi sisällyttää yhteissummana kaikki ilmoitustapa 2:n eritellyt täydentävät tulolajit (200-sarja).

102

Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen

Tulonsaajan työeläkevakuutuksen perusteena oleva työansio yhteensä.

Tulolajia käytetään vain, jos eläkevakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ilmoitetusta tulon määrästä.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ei ole ilmoitettu tuloa.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolaji koodiarvolla 103 on annettu.

103

Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Tulonsaajan sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka yhteensä.

Tulolajia käytetään vain, jos sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka poikkeaa tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ilmoitetusta tulon määrästä.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ei ole ilmoitettu tuloa.

Jos ilmoituksella on annettu tulolaji koodiarvolla 103, ilmoituksella ei saa antaa tulolajeja koodiarvoilla 102, 104, 105 ja 106.

104

Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen

Tulonsaajalle maksettu sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkka yhteensä.

Tulolajia käytetään vain, jos sairausvakuutusmaksun alainen palkka poikkeaa tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ilmoitetusta tulon määrästä.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ei ole ilmoitettu tuloa.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolaji koodiarvolla 103 on annettu.

105

Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen

Tulonsaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työansio yhteensä.

Tulolajia käytetään vain, jos työttömyysvakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ilmoitetusta tulon määrästä.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ei ole ilmoitettu tuloa.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolaji koodiarvolla 103 on annettu.

106

Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen

Tulonsaajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun perusteena oleva työansio yhteensä.

Tulolajia käytetään vain, jos työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen alainen työansio poikkeaa tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ilmoitetusta tulon määrästä.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolajilla Palkka yhteissumma (101) ei ole ilmoitettu tuloa.

Tulolajia ei voi antaa, jos tulolaji koodiarvolla 103 on annettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.12.2021